Ktl-icon-tai-lieu

Lời cam đoan trong luận văn

Được đăng lên bởi h-phuong93
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 78 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI CAM ĐOAN
Em xin cam đoan: chuyên đề “Hoàn thiện phương pháp so sánh trong định
giá bất động sản tại các NHTM hiện nay” là chuyên đề do em nghiên cứu và thực
hiện nó, đồng thời kế thừa các công trình nghiên cứu trước đó. Các số liệu và thông tin
trong chuyên đề được sử dụng trung thực, có nguồn trích dẫn. Nếu sai em xin chịu
trách nhiệm và chịu mọi kỷ luật của trường, của khoa.

...
LỜI CAM ĐOAN
Em xin cam đoan: chuyên đề “Hoàn thiện phương pháp so nh trong định
giá bất động sản tại các NHTM hiện nay” chuyên đề do em nghiên cu và thc
hin nó, đồng thi kế tha các công trình nghiên cứu trước đó. Các số liệuthông tin
trong chuyên đề được sử dụng trung thực, nguồn trích dẫn. Nếu sai em xin chịu
trách nhiệm và chịu mọi kỷ luật của trường, của khoa.
Lời cam đoan trong luận văn - Người đăng: h-phuong93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Lời cam đoan trong luận văn 9 10 593