Ktl-icon-tai-lieu

Lời cám ơn

Được đăng lên bởi Punny Kim
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 734 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI CẢM ƠN



Qua 3 năm học tập ở trường Đại học Tây Đô, để có được những kiến thức như
hôm nay, ngoài sự cố gắng của bản thân còn có sự động viên của gia đình bạn bè và sự
tận tình giảng dạy của quý thầy cô Khoa Kế toán- Tài chính ngân hàng để em có được
một nền tảng kiến thức về kinh tế. Được sự giới thiệu của Ban lãnh đạo Khoa Kế toánTài chính ngân hàng và sự đồng ý hướng dẫn thực tập của Ban lãnh đạo công ty Bảo Việt
Cần Thơ đã tạo mọi điều kiện để em được tiếp xúc thực tế giúp em bổ sung những kiến
thức mà bản thân còn mơ hồ. Tất cả những điều đó chính là cơ sở để em có thể hoàn
thành bài chuyên đề của mình với đề tài “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh tại công ty Bảo Việt Cần Thơ”.
Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô đã tận tình giảng dạy cho em trong suốt
thời gian theo học tại trường Đại học Tây Đô, em xin cảm ơn quý Thầy Cô tham gia trong
hội đồng đã dành thời gian đọc và đóng góp ý kiến cho bài chuyên đề của em, đặc biệt em
xin chân thành cảm ơn Cô Lê Phuớc Huơng – người đã trực tiếp hướng dẫn em thực hiện
đề tài này.
Em xin cảm ơn sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo công ty và các Cô, Chú, Anh, Chị đặc
biệt là - Kế toán công ty Bảo Việt Cần Thơ giúp đỡ em tận tình và cho em có cơ hội được
tiếp xúc thực tế.
Sau cùng em xin chúc quý Thầy Cô được dồi dào sức khỏe, chúc Công ty đạt được
nhiều thành công trong hoạt động kinh doanh của mình.
Cần Thơ, ngày 04 tháng 03 năm 2013
Sinh viên thực hiện
LUƠNG NGUYỄN CHÍ HẢO

LỜI CAM ĐOAN



Tôi cam đoan rằng đề tài này do chính tôi thực hiện, các số liệu phân tích là chính xác và
không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào khác.

Cần Thơ, ngày 04 tháng 03 năm 2013
Sinh viên thực hiện
Luơng nguyễn chí hảo

TÓM TẮT CHUYÊN ĐỀ


Đề tài nghiên cứu " Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại
công ty TNHH sản xuất, thương mại và dịch vụ Trúc Bảo" sử dụng cơ sở lý thuyết về kế
toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh từ số liệu thực tế trên sổ sách kế
toán của công ty. Từ đó tổng hợp số liệu và xử lý.
Thường xuyên cập nhật “Chế độ kế toán" đúng theo quy định của Bộ Tài Chính.
Luôn tuân thu các quy định và chuẩn mực kế toán.
Đề tài được trình bày bắt đầu về lý do chọn đề tài, mục tiêu, phạm vi, phương pháp
nghiên cứu và cấu trúc của đề tài. Sau đó là phần cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi
phí và xác định kết quả kinh doanh. Rồi đến phần thực trạng công tác kế toán doanh thu
chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH sản xuất, thư...
LỜI CẢM ƠN

Qua 3 năm học tập trường Đại học Tây Đô, để được những kiến thức như
hôm nay, ngoài s cố gắng của bản thân còn có sự động viên của gia đình bạn bè và sự
tận tình giảng dạy của quý thầy Khoa Kế toán- Tài chính ngân ng để em được
một nền tảng kiến thc về kinh tế. Được s giới thiệu của Ban lãnh đạo Khoa Kế toán-
Tài chính ngân ng và s đồng ý hướng dẫn thực tập của Ban lãnh đạo công ty Bảo Việt
Cần Thơ đã tạo mọi điều kiện đ em được tiếp xúc thực tế giúp em bổ sung những kiến
thức bản thân còn mơ hồ. Tất cả nhng điều đó chính sở để em thể hoàn
thành bài chuyên đề của mình với đ tài “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh tại công ty Bảo Việt Cần Thơ”.
Em xin chân thành cảm ơn q Thầy Cô đã tận tình giảng dạy cho em trong suốt
thời gian theo học tại trường Đại học Tây Đô, em xin cảm ơn quý Thầy Cô tham gia trong
hội đồng đã dành thời gian đọc và đóng góp ý kiến cho bài chuyên đề của em, đặc biệt em
xin chân thành cảm ơn Cô Lê Phuớc Huơng – người đã trực tiếp hướng dẫn em thực hiện
đề tài này.
Em xin cảm ơn sgiúp đỡ của Ban lãnh đạo công ty và các Cô, Chú, Anh, Chị đặc
biệt là - Kế toán công ty Bảo Việt Cần Thơ giúp đỡ em tận tình và cho em có cơ hội được
tiếp xúc thực tế.
Sau cùng em xin chúc quý Thầy được dồi dào sức khỏe, chúc Công ty đạt được
nhiều thành công trong hoạt động kinh doanh của mình.
Cần Thơ, ngày 04 tháng 03 năm 2013
Sinh viên thực hiện
LUƠNG NGUYỄN CHÍ HẢO
Lời cám ơn - Trang 2
Lời cám ơn - Người đăng: Punny Kim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Lời cám ơn 9 10 197