Ktl-icon-tai-lieu

LÝ LỊCH NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG

Được đăng lên bởi dothichien1804-gmail-com
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 384 lần   |   Lượt tải: 5 lần
LÝ LỊCH NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG
I.

SƠ YẾU LÝ LỊCH
Họ và tên đang dùng: ĐỖ TRỌNG CHIẾN
Họ và tên khai sinh: ĐỖ TRỌNG CHIẾN
Các bí danh: không
Ngày tháng năm sinh: 06/4/1974
Nơi sinh: Tam Hà, Ngọc Thiện, Tân Yên, Bắc Giang
Quê quán: Tam Hà, Ngọc Thiện, Tân Yên, Bắc Giang
Nơi ở hiện nay: 71/85/9 tổ 62, KP8, đường Thống Nhất, phường 15, quận Gò
Vấp
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Nghề nghiệp bản thân hiện nay: buôn bán
Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 9/12
- Giáo dục nghề nghiệp:..............................................................................
- Giáo dục đại học và sau đại học:..............................................................
- Lý luận chính trị: .....................................................................................
- Ngoại ngữ: ...............................................................................................
Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM: vào Đoàn thanh niên cộng sản HCM ngày
26 tháng 3 năm 1991 tại xã Ngọc thiện, huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang. Hiện
nay đã hết tuổi Đoàn.
Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất (nếu có): ......................................
..........................................................................................................................
Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có): ..............................
..........................................................................................................................
Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có):
1. ...................................................................................................................
2. ......................................................................................................................

II.

LỊCH SỬ BẢN THÂN
- Từ nhỏ đến năm 1989, được cha mẹ nuôi cho ăn học tại Ngọc Thiện, Tân yên,
Bắc Giang. Năm 1989, học xong lớp 9 Trường THCS Ngọc Thiện tại Ngọc
Thiện, Tân Yên, Bắc Giang.
- Từ năm 1989 – 1992, ở nhà phụ việc, làm ruộng. Đến năm 1992, xây dựng gia
đình lấy vợ. Tiếp tục ở nhà làm ruộng tại Ngọc Thiện, Tân Yên, Bắc Giang.
- Đến năm 2000, cả gia đình chuyển vào tp.HCM sinh sống ở tại 71/85/9, tổ 62,
KP8, đường Thống Nhất, phường 15, quận Gò Vấp, tp. Hồ Chí Minh đến nay.
Làm nghề buôn bán.
- Năm 2007 đến nay, tham gia công tác BĐH tổ dân phố làm tổ phó tổ dân phố
tổ 62, KP8, phường 15, quận Gò Vấp, tp.Hồ Chí Minh. Bản thân và gia đình
luôn chấp hành nghiêm mọi chủ trương chính sách của Đảng pháp luật nhà
nước và mọi nghĩa ...
LÝ LỊCH NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG
I. SƠ YẾU LÝ LỊCH
Họ và tên đang dùng: ĐỖ TRỌNG CHIẾN
Họ và tên khai sinh: ĐỖ TRỌNG CHIẾN
Các bí danh: không
Ngày tháng năm sinh: 06/4/1974
Nơi sinh: Tam Hà, Ngọc Thiện, Tân Yên, Bắc Giang
Quê quán: Tam Hà, Ngọc Thiện, Tân Yên, Bắc Giang
Nơi hiện nay: 71/85/9 tổ 62, KP8, đường Thống Nhất, phường 15, quận
Vấp
Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không
Nghề nghiệp bản thân hiện nay: buôn bán
Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 9/12
- Giáo dục nghề nghiệp:..............................................................................
- Giáo dục đại học và sau đại học:..............................................................
- Lý luận chính trị: .....................................................................................
- Ngoại ngữ: ...............................................................................................
Ngày nơi vào Đoàn TNCSHCM: vào Đoàn thanh niên cộng sản HCM ngày
26 tháng 3 năm 1991 tại Ngọc thiện, huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang. Hiện
nay đã hết tuổi Đoàn.
Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất (nếu có): ......................................
..........................................................................................................................
Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có): ..............................
..........................................................................................................................
Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có):
1. ...................................................................................................................
2. ......................................................................................................................
II. LỊCH SỬ BẢN THÂN
- Từ nhỏ đến năm 1989, được cha mẹ nuôi cho ăn học tại Ngọc Thiện, Tân yên,
Bắc Giang. Năm 1989, học xong lớp 9 Trường THCS Ngọc Thiện tại Ngọc
Thiện, Tân Yên, Bắc Giang.
- Từ năm 1989 – 1992, ở nhà phụ việc, làm ruộng. Đến năm 1992, xây dựng gia
đình lấy vợ. Tiếp tục ở nhà làm ruộng tại Ngọc Thiện, Tân Yên, Bắc Giang.
- Đến năm 2000, cả gia đình chuyển vào tp.HCM sinh sống ở tại 71/85/9, tổ 62,
KP8, đường Thống Nhất, phường 15, quận Gò Vấp, tp. Hồ Chí Minh đến nay.
Làm nghề buôn bán.
- Năm 2007 đến nay, tham gia công tác BĐH tổ dân phố làm tổ phó tổ dân phố
tổ 62, KP8, phường 15, quận Gò Vấp, tp.Hồ Chí Minh. Bản thân và gia đình
luôn chấp hành nghiêm mọi chủ trương chính sách của Đảng pháp luật nhà
nước và mọi nghĩa vụ đóng góp của địa phương.
III. NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA
LÝ LỊCH NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LÝ LỊCH NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG - Người đăng: dothichien1804-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
LÝ LỊCH NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG 9 10 844