Ktl-icon-tai-lieu

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN

Được đăng lên bởi luutrung200891
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1069 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LÝ LỊCH TRÍCH NGANG VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN ………………...(đề
(Ví dụ điền thông tin theo mẫu dưới)
Bằng Đại học 1
Stt

Họ tên

Giới
tính

Năm
sinh

1

Nguyễn Văn A

Nam

1981

Trường

Chuyên
ngành

Hệ

Thời gian
đào tạo

Đại học Bách
khoa Hà Nội

Hóa dầu

CQ

1999-2003

YỂN ………………...(đề nghị điền vị trí ứng tuyển)

n theo mẫu dưới)

ọc 1

Bằng Đại học 2 (nếu có)
Tốt
nghiệp
loại

Điểm
TB

Giỏi

8.1

Trường

Chuyên
ngành

Hệ

Thời gian
đào tạo

Bằng Đại học 3 (Hoặc s
Tốt
nghiệp
loại

Điểm Trườn Chuyên
TB
g
ngành

Bằng Đại học 3 (Hoặc sau Đại học - nếu có)

Hệ

Thời gian
đào tạo

Tốt
nghiệp
loại

Điểm
TB

So năm KN
Kinh nghiệm cụ thể trong lĩnh vực được đào tạo (đề nghị ghi
trong lĩnh
rõ chức danh công việc, trách nhiệm thực thi tại vị trí công
vực liên
việc đó, tên công ty)
quan

06/2003 - 07/2004: Kỹ sư lọc hóa dầu, công ty ABC
Trách nhiệm chính:
- …………….
-……………..
07/2004 - 08/2006: Trưởng ca vận hành nhà máy lọc dầu, công ty
XYZ
Trách nhiệm chính:
- ……….

7

Bằng cấp/trình độ ngoại ngữ
Bằng cấp, chứng chỉ bổ sung
cho lĩnh vực được đào tạo

- Chứng chỉ về bơm flower
metering….

Bằng cấp chứng chỉ khác

- Chứng chỉ kỹ năng giao tiếp
- Chứng chỉ Kỹ năng quản lý dự án
-……

Tiếng Anh

TOEIC 600

ng cấp/trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ khác

Mức lương mong
muốn ( triệu
VNĐ)

E-mail

Tình trạng
hôn nhân

Số điện thoại
di động

Nơi ở hiện tại

Số nhà:
Đường:
Quận/huyện:
TP:

...
Stt Họ tên
Bằng Đại học 1
Trường Hệ
1 Nguyễn Văn A Nam 1981 Hóa dầu CQ 1999-2003
LÝ LỊCH TRÍCH NGANG VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN ………………..
.(đề nghị điền vị trí ứng tuyển)
(Ví dụ điền thông tin theo mẫu dưới)
Giới
tính
Năm
sinh
Chuyên
ngành
Thời gian
đào tạo
Đại học Bách
khoa Hà Nội
LÝ LỊCH TRÍCH NGANG VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LÝ LỊCH TRÍCH NGANG VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN - Người đăng: luutrung200891
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
LÝ LỊCH TRÍCH NGANG VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN 9 10 891