Ktl-icon-tai-lieu

Mã số điện thoại quốc tế

Được đăng lên bởi loandk71-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 405 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mã số điện thoại quốc tế

Tên nước
ALASKA
AMERICAN SAMOA
ANGUILLA
ALBANIA
ANDORRA
ANTARCTICA
ALGERIA
ANGOLA
ANTIGUA & BARBUDA
ARGENTINA
ARMENIA
ARUBA
ASCENSION
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
AZERBAIJAN
BANGLADESH
BARBADOS
BELARUS
BELGIUM
BELIZE
BENIN
BERMUDA
BHUTAN
BOLIVIA
BOSNIA & HERZEGOVINA
BOTSWANA
BRAZIL
BRITISH VIRGIN ISLANDS
BRUNEI
BULGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMBODIA
CAMEROON
CANADA

Mã
1
684
1+264
355
376
672
213
244
1+268
54
374
297
247
61
43
994
1+242
880
1+246
375
32
501
229
1+441
975
591
387
267
55
1+809
673
359
226
257
855
237
1

...
Mã số điện thoại quốc tế
Mã số điện thoại quốc tế - Trang 2
Mã số điện thoại quốc tế - Người đăng: loandk71-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mã số điện thoại quốc tế 9 10 733