Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu bảng kê bán lẻ hàng hóa

Được đăng lên bởi trangia28
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 415 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MẪU BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HÓA DICH VỤ

Mẫu Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới 200.000 VND

BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRỰC TIẾP CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG

Ngày ………tháng………năm………
Tên tổ chức cá nhân:…………………………………………
Đị chỉ:………………………………………………………..
Mã số thuế:…………………………………………………..

STT

Tên hàng hóa dịch
vụ

Đơn vị tính

Số lượng Đơn giá

Thuế
GTGT

Thành
tiền

Tổng cộng:
Người lập
(Ký và ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú

...
MẪU BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HÓA DICH VỤ
Mẫu Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới 200.000 VND
BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRỰC TIẾP CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG
Ngày ………tháng………năm………
Tên tổ chức cá nhân:…………………………………………
Đị chỉ:………………………………………………………..
Mã số thuế:…………………………………………………..
STT
Tên hàng hóa dịch
vụ
Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thuế
GTGT
Thành
tiền
Ghi chú
Tổng cộng:
Người lập
(Ký và ghi rõ họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên)
Mẫu bảng kê bán lẻ hàng hóa - Người đăng: trangia28
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu bảng kê bán lẻ hàng hóa 9 10 46