Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu báo cáo kết quả công tác thiết bị dạy học năm học 2014-2015

Được đăng lên bởi thutrang260484
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1068 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG ANH
TRƯỜNG THCS HẢI BỐI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC
Tháng
1.TÌNH HÌNH THIẾT BỊ:

2. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG:

...
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG ANH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC
Tháng
2. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG:
TRƯỜNG THCS HẢI BỐI
1.TÌNH HÌNH THIẾT BỊ:
Mẫu báo cáo kết quả công tác thiết bị dạy học năm học 2014-2015 - Người đăng: thutrang260484
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu báo cáo kết quả công tác thiết bị dạy học năm học 2014-2015 9 10 439