Ktl-icon-tai-lieu

mẫu báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi hong-phuong
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 656 lần   |   Lượt tải: 1 lần
M-TT-01
MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPẾ
Mỗi sinh viên thực tập phải nộp một cuốn báo cáo bao gồm các trang sau:
1. Trang bìa (thực hiện theo mẫu chung giống Đồ án).
2. Trang lời cảm ơn.
3. Trang đánh giá thực tập của khoa (nhận xét GVHD).
4. Trang mục lục.
5. Các trang nội dung báo cáo bao gồm các phần:
a. Lịch làm việc có nhận xét và ký xác nhận của cán bộ hướng dẫn mỗi tuần
b. Báo cáo kết quả tìm hiểu về tổ chức hành chính, nhân sự của cơ quan nơi thực
tập.
c. Báo cáo kết quả tìm hiểu về các hoạt động chuyên ngành và môi trường làm
việc của cơ quan nơi thực tập.
d. Nội dung công việc được phân công.
e. Phương pháp thực hiện.
f. Kết quả đạt được qua đợt thực tập.
• Những nội dung kiến thức lý thuyết nào đã được củng cố.
• Những kỹ năng thực hành nào đã học hỏi được.
• Những kinh nghiệm thực tiễn nào đã tích luỹ được.
• Chi tiết các kết quả công việc mà mình đã đóng góp cho cơ quan nơi
thực tập
6. Trang phụ lục (nếu có).
7. Nhận xét của cơ quan nơi thực tập.
Yêu cầu về trình bày:
1. Sử dụng bộ mã tiếng Việt Unicode, font Times New Roman, size 13.
2. Trình bày mạch lạc, súc tích, không có lỗi chính tả.
3. Số trang không quá 20.
4. Không yêu cầu đóng bìa giấy kính.

...
MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPẾ
Mỗi sinh viên thực tập phải nộp một cuốn báo cáo bao gồm các trang sau:
1. Trang bìa (thực hiện theo mẫu chung giống Đồ án).
2. Trang lời cảm ơn.
3. Trang đánh giá thực tập của khoa (nhận xét GVHD).
4. Trang mục lục.
5. Các trang nội dung báo cáo bao gồm các phần:
a. Lịch làm việc có nhận xét và ký xác nhận của cán bộ hướng dẫn mỗi tuần
b. Báo cáo kết quả tìm hiểu về tổ chức hành chính, nhân sự của cơ quan nơi thực
tập.
c. Báo cáo kết quả tìm hiểu về các hoạt động chuyên ngành và môi trường làm
việc của cơ quan nơi thực tập.
d. Nội dung công việc được phân công.
e. Phương pháp thực hiện.
f. Kết quả đạt được qua đợt thực tập.
Những nội dung kiến thức lý thuyết nào đã được củng cố.
Những kỹ năng thực hành nào đã học hỏi được.
Những kinh nghiệm thực tiễn nào đã tích luỹ được.
Chi tiết các kết quả công việc mà mình đã đóng góp cho cơ quan nơi
thực tập
6. Trang phụ lục (nếu có).
7. Nhận xét của cơ quan nơi thực tập.
Yêu cầu về trình bày:
1. Sử dụng bộ mã tiếng Việt Unicode, font Times New Roman, size 13.
2. Trình bày mạch lạc, súc tích, không có lỗi chính tả.
3. Số trang không quá 20.
4. Không yêu cầu đóng bìa giấy kính.
M-TT-01
mẫu báo cáo thực tập - Người đăng: hong-phuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
mẫu báo cáo thực tập 9 10 120