Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu báo giá hàng hoá

Được đăng lên bởi thaibinhduongboiler
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 4236 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIỆT BUN
ĐC: 40/4A Lê Văn Khương, KP.1, P.Thới An, Q.12, TP Hồ Chí Minh
ĐT/Fax: 08 62567126
Email: codientuvietbun@gmail.com
Hotline: 0972399045- 0919024656
Website: noihoicongnghiep.vn

BÁO GIÁ
Kính gửi : Quý Công Ty
Công ty chúng tôi chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị
Căn cứ theo yêu cầu báo giá, nay chúng tôi xin gửi đến bảng báo giá hàng như sau:
STT

Tên Hàng và Quy Cách

ĐVT

Số Lượng

Đơn Gía

Thành Tiền

Ghi Chu

01

Thép tấm 8 x 1500 x
6000

Kg

305.208,0

11.350

3.464.110.800,0

540 Tấm

02

Thép tấm 9 x 1500 x
6000

Kg

305.208,0

11.800

3.601.454.400,0

480 Tấm

03

Thép tấm 10 x 1500 x
6000

Kg

303.795,0

11.350

3.448.073.250,0

430 Tấm

 Điều kiện hàng hoá: Mác thép SS 400, xuất xứ Trung Quốc. Hàng mới, chưa
qua sử dụng. Cung cấp CO-CQ, Dung sai theo nhà sản xuất.
 Địa điểm giao hàng: Hàng được giao tại kho bên mua Cảng Vũng Áng Hà
Tĩnh.
 Thời gian lấy hàng: Riêng hàng 9mm giao đầu tháng 8- 2015
 Điều kiện giao hàng: Giao hàng từ 10-15 ngày, kể từ ngày nhận được đơn
hàng và tiền hàng
 Điều kiện thanh toán: Thanh toán sau khi nhận hàng
Nếu Quý đơn vị đồng ý các điều khoản và đơn giá trên thì bản báo giá này được
xem như đơn đặt hàng của quý đơn vị với công ty chúng tôi
Kính chào hợp tác!

XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG
BUN

CÔNG TY TNHH SX TM VIỆT

...

 !"#$% &'(%&'!)*%+'(,%&-!.*!
/0123,435(,3 670*89:;*<=>?*<=@>A$70*8'9:7
:=8*<B5,CBB4DB(B,343E<@F*=<:*!:*9:$$!*<G'?
HIH
.!$J*+>KL$M

 !"#$!%&'($$!)*
 N$?N+>MO9!  P"Q$ #.0 !N!*R !*!S
(
!TG=U721(41
3
$ C4',2% (('C4 C'3'(('2% 4U7
,
!TG=U7B1(41
3
$ C4',2% (('2 C'3('4'% 2U7
C
!TG=U7(1(41
3
$ CC'5B4% (('C4 C'2'5C',4% CU7
+,-.!*/011233%&4&56789:%)
;'<=84>?%@ !&48
+A!*9)!B-!$"CDE9
5F8
5GH4*I"J!#K?L3MN
+,-.!*O!PM3?MN%-APQ)
,
+,-.!*5!-Q
R(S,-!6"T$$!)
& )U;:
VW!X
HVWX      

Mẫu báo giá hàng hoá - Người đăng: thaibinhduongboiler
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu báo giá hàng hoá 9 10 622