Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu báo giá sản phẩmdịch vụ bằng tiếng anh

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 229 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Work Order/Request for Quote
Overview
Customer Name:_______________________________________________________________
Customer Address:_____________________________________________________________
Contact Person:______________________________ Mobi:____________________________
Project Description:____________________________________________________________
Specific Instructions
Materials and Quantities to Be Used
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Additional Outside Services Required
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Comments
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Sample of Design or Sketch of Design:
Pricing: _______________________________________________________________________
Submitted by:______________________________ Date:________________________________

...
Work Order/Request for Quote
Overview
Customer Name:_______________________________________________________________
Customer Address:_____________________________________________________________
Contact Person:______________________________ Mobi:____________________________
Project Description:____________________________________________________________
Specific Instructions
Materials and Quantities to Be Used
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Additional Outside Services Required
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Comments
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Sample of Design or Sketch of Design:
Pricing: _______________________________________________________________________
Submitted by:______________________________ Date:________________________________
Mẫu báo giá sản phẩmdịch vụ bằng tiếng anh - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu báo giá sản phẩmdịch vụ bằng tiếng anh 9 10 300