Ktl-icon-tai-lieu

MẪU BÌA BÁO CÁO

Được đăng lên bởi Ke Vo Danh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1495 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KINH TẾ KỸ THUẬT VINATEX


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người
nghèo tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Tỉnh
Điện Biên
Giảng viên hướng dẫn: Mai Văn Nam
Sinh viên thực hiện

: Nguyễn Thị Thủy Dung

Lớp

: CĐ3-TC3

Khóa

: 2009-2012

Chuyên ngành

: Tài chính ngân hàng

Khoa kinh tế

Điện Biên, Năm 2012

...
TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KINH TẾ KỸ THUẬT VINATEX
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người
nghèo tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Tỉnh
Điện Biên
Giảng viên hướng dẫn: Mai Văn Nam
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Thủy Dung
Lớp : CĐ3-TC3
Khóa : 2009-2012
Chuyên ngành : Tài chính ngân hàng
Khoa kinh tế
Điện Biên, Năm 2012
MẪU BÌA BÁO CÁO - Người đăng: Ke Vo Danh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
MẪU BÌA BÁO CÁO 9 10 983