Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu biên bản kiểm tra tài sản

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 372 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mã tài liệu:

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI SẢN

Phiên bản:
Ngày ban hành:

BIÊN BẢN KIỂM TRA TÀI SẢN
Ngày tháng

Tên tài sản

Mã tài
sản

Người sử dụng

Kiểm tra chi
tiết

Đánh giá tình
hình thiết bị

Đề xuất xử
lý

Người dung xác
nhận

Ngày….tháng…..năm 200…
Trưởng phòng HC

Trưởng BP

Người kiểm tra

Ghi chú

...
QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI SẢN
Mã tài liệu:
Phiên bản:
Ngày ban hành:
BIÊN BẢN KIỂM TRA TÀI SẢN
Ngày tháng Tên tài sản Mã tài
sản
Người sử dụng
Kiểm tra chi
tiết
Đánh giá tình
hình thiết bị
Đề xuất xử
Người dung xác
nhận
Ghi chú
Ngày….tháng…..năm 200…
Trưởng phòng HC Trưởng BP Người kiểm tra
Mẫu biên bản kiểm tra tài sản - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu biên bản kiểm tra tài sản 9 10 632