Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn

Được đăng lên bởi Hứa Loan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1215 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc
-------------------------------

BIÊN BẢN THU HỒI HÓA ĐƠN
Hôm nay, Ngày 18 tháng 08 năm 2011, Chúng tôi gồm có:
I.

CÔNG TY TNHH SX TM DV HƯNG THỊNH (Bên bán hàng)

Địa chỉ

:

76 Hoà Bình, P. 10, Q. 11, Tp.HCM.

Mã số thuế:

0309860344

Do ông

NGUYỄN VĂN NAM

II.

:

Chức vụ: Giám Đốc – Làm đại diện

CÔNG TY TNHH MTV VĂN PHÒNG PHÂM GIA TIÊN (Bên mua hàng)

Địa chỉ

:

95 Tân Sơn Hòa, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM

Mã số thuế:

0311666009

Do Ông (bà) :

TRẦN QUANG ANH THẮNG Chức vụ:Giám Đốc – Làm đại diện

Hôm nay ngày 18 tháng 08 năm 2011, Công ty TNHH SX TM DV HƯNG THỊNH có xuất
Hóa đơn Giá trị gia tăng cho Công ty TNHH MTV VĂN PHÒNG PHẨM GIA TIÊN với số
seri như sau:
Hóa đơn 01GTKT3/001, ký hiệu 03BG/11P, số 0054032. Ngày viết hóa đơn 18/08/2011.
Nay, hai bên cùng tiến hành thủ tục thu hồi hóa đơn trên với lý do: Ghi sai số lượng hàng
xuất bán. Đồng thời tiến hành xuất 01 tờ hóa đơn thay thế như sau:
Hóa đơn 01GTKT3/001, ký hiệu 03BG/11P, số 0054033. Ngày viết hóa đơn 18/08/2011.
Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau để làm
cơ sở trình với cơ quan quản lý thuế.
BÊN BÁN HÀNG

BÊN MUA HÀNG

Giám đốc

Giám đốc

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc
-------------------------------
BIÊN BẢN THU HỒI HÓA ĐƠN
Hôm nay, Ngày 18 tháng 08 năm 2011, Chúng tôi gồm có:
I. CÔNG TY TNHH SX TM DV HƯNG THỊNH (Bên bán hàng)
Địa chỉ : 76 Hoà Bình, P. 10, Q. 11, Tp.HCM.
Mã số thuế: 0309860344
Do ông : NGUYỄN VĂN NAM Chức vụ: Giám Đốc – Làm đại diện
II. CÔNG TY TNHH MTV VĂN PHÒNG PHÂM GIA TIÊN (Bên mua hàng)
Địa chỉ : 95 Tân Sơn Hòa, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM
Mã số thuế: 0311666009
Do Ông (bà) : TRẦN QUANG ANH THẮNG Chức vụ:Giám Đốc – Làm đại diện
Hôm nay ngày 18 tháng 08 năm 2011, Công ty TNHH SX TM DV HƯNG THỊNH có xuất
Hóa đơn Giá trị gia tăng cho Công ty TNHH MTV VĂN PHÒNG PHẨM GIA TIÊN với số
seri như sau:
Hóa đơn 01GTKT3/001, ký hiệu 03BG/11P, số 0054032. Ngày viết hóa đơn 18/08/2011.
Nay, hai bên cùng tiến hành thủ tục thu hồi hóa đơn trên với lý do: Ghi sai số lượng hàng
xuất bán. Đồng thời tiến hành xuất 01 tờ hóa đơn thay thế như sau:
Hóa đơn 01GTKT3/001, ký hiệu 03BG/11P, số 0054033. Ngày viết hóa đơn 18/08/2011.
Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau để làm
cơ sở trình với cơ quan quản lý thuế.
BÊN BÁN HÀNG
Giám đốc
BÊN MUA HÀNG
Giám đốc
Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn - Người đăng: Hứa Loan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn 9 10 497