Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu cam đoan

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 386 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CT……………
Số: 06/……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà nội, ngày ….. tháng ….. năm ……

BẢN CAM ĐOAN
Kính gửi: ………………………………………………………………………
Cá nhân/Tổ chức: …………………………………………………………...…...……
Chứng minh thư nhân dân/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : ……………..…..
Ngày cấp: ………………………………………………………………………………..
Nơi cấp: …………………………………………………………………………………
Nơi đăng ký HKTT/Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………….
Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………
Cá nhân/ Tổ chức ………………………………………………….. cam kết:
1) ……...…………………………………………………………………………………
2) ……...…………………………………………………………………………………
3) ……...…………………………………………………………………………………
4) ……...…………………………………………………………………………………
5) ……...…………………………………………………………………………………
(Xem thêm phần hướng dẫn ghi cam kết bên dưới)
Tôi/Công ty …………………….. cam đoan và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật
về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên.
Cá nhân/Đại diện theo pháp luật của Công ty
Giám đốc
(ký ghi rõ họ tên)

NGUYỄN VĂN A

Hướng dẫn ghi cam kết:
Ghi rõ nội dung cam kết của cá nhân hoặc tổ chức bao gồm: Nội dung cam kết,
thời gian thực hiện cam kết, đề nghị khác……..
ví dụ: cam kết của pháp nhân về việc hoàn thành nghĩa vụ với cơ quan nhà nước để
nhằm mục đích giải thể như sau:
1) Đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước;
2) Thanh lý mọi hợp đồng đã ký kết với các tổ chức, cá nhân;
3) Chưa mở tài khoản tại bất kỳ ngân hàng nào;
4) Thực hiện nghĩa vụ với người lao động;
5) Không có nợ nần với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào./.
Để được hướng dẫn thêm về nội dung vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật
1900 6881.

...
CT……………
Số: 06/……
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà nội, ngày ….. tháng ….. năm ……
BẢN CAM ĐOAN
Kính gửi: ………………………………………………………………………
Cá nhân/Tổ chức: …………………………………………………………...…...……
Chứng minh thư nhân dân/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : ……………..…..
Ngày cấp: ………………………………………………………………………………..
Nơi cấp: …………………………………………………………………………………
Nơi đăng ký HKTT/Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………….
Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………
Cá nhân/ Tổ chức ………………………………………………….. cam kết:
1) ……...…………………………………………………………………………………
2) ……...…………………………………………………………………………………
3) ……...…………………………………………………………………………………
4) ……...…………………………………………………………………………………
5) ……...…………………………………………………………………………………
(Xem thêm phần hướng dẫn ghi cam kết bên dưới)
Tôi/Công ty …………………….. cam đoan xin chịu trách nhiệm trước pháp luật
về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên.
Cá nhân/Đại diện theo pháp luật của Công ty
Giám đốc
(ký ghi rõ họ tên)
NGUYỄN VĂN A
Mẫu cam đoan - Trang 2
Mẫu cam đoan - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu cam đoan 9 10 5