Ktl-icon-tai-lieu

mẫu cam kêt

Được đăng lên bởi nguyễn thị lan hương
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 304 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mẫu 1
TRƯỜNG …………………………….

BẢN CAM KẾT
Thực hiện nghiêm Luật giao thông đường bộ
và các giải pháp kìm chế tai nạn giao thông
Họ và tên: ……………………………………………………………………
Lớp:………………………………………………………………………….
Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Sau khi học tập Luật giao thông đường bộ và các văn bản của Nhà nước
về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Kế hoạch số
01/KH-SGDĐT ngày 09/01/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện "
Năm An toàn giao thông2012" của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Tuyên
Quang.
Em xin cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:
1. Khi tham gia giao thôngdù điều khiển phương tiện giao thông là xe mô
tô, xe đạp hay xe đạp điện phải thực hiện đúng "4 không" và " 2 phải như sau:
a) Nội dung " 4 không"
- Không điều khiển mô tô, xe máy khi không có giấy phép lái xe;
Không chở người quá qui định, không lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc
độ, uống rượu bia khi tham gia giao thông;
- Không đi xe đạp từ hàng 2 trở lên trên đưòng;
- Không tụ tập đông người dưới vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao
thông.
b) Nội dung " 2 phải"
- Phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn
máy, xe đạp điện;
- Phải đi đúng làn đường và chiều đi của mình theo quy định.
2. Trong cuộc sống và sinh hoạt:
- Có trách nhiệm bảo vệ các công trình giao thông'
- Tình nguyện tham gia các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông;
- Không tham gia, cổ vũ đua xe trái phép;
- Tuyên truyền vận động gia đình và mọi người chấp hành nghiêm Luật
giao thông đường bộ.
Trên đây là nội dung cam kết của bản thân, nếu vi phạm tôi xin chịu các
hình thức xử lý của pháp luật cũng như các hình thức kỷ luật của nhà trường.
Xác nhận của Phụ huynh học sinh

Học sinh ký tên

...
Mẫu 1
TRƯỜNG …………………………….
BẢN CAM KẾT
Thực hiện nghiêm Luật giao thông đường bộ
và các giải pháp kìm chế tai nạn giao thông
Họ và tên: ……………………………………………………………………
Lớp:………………………………………………………………………….
Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Sau khi học tập Luật giao thông đường bộ các văn bản của Nhà nước
về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Kế hoạch số
01/KH-SGDĐT ngày 09/01/2012 của Sở Giáo dục Đào tạo về thực hiện "
Năm An toàn giao thông2012" của ngành giáo dục đào tạo tỉnh Tuyên
Quang.
Em xin cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:
1. Khi tham gia giao thôngdù điều khiển phương tiện giao thông xe
tô, xe đạp hay xe đạp điện phải thực hiện đúng "4 không" và " 2 phải như sau:
a) Nội dung " 4 không"
- Không điều khiển mô tô, xe máy khi không có giấy phép lái xe;
Không chở người quá qui định, không lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc
độ, uống rượu bia khi tham gia giao thông;
- Không đi xe đạp từ hàng 2 trở lên trên đưòng;
- Không tụ tập đông người dưới vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao
thông.
b) Nội dung " 2 phải"
- Phải đội bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe tô, xe gắn
máy, xe đạp điện;
- Phải đi đúng làn đường và chiều đi của mình theo quy định.
2. Trong cuộc sống và sinh hoạt:
- Có trách nhiệm bảo vệ các công trình giao thông'
- Tình nguyện tham gia các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông;
- Không tham gia, cổ vũ đua xe trái phép;
- Tuyên truyền vận động gia đình mọi người chấp hành nghiêm Luật
giao thông đường bộ.
Trên đây nội dung cam kết của bản thân, nếu vi phạm i xin chịu các
hình thức xử lý của pháp luật cũng như các hình thức kỷ luật của nhà trường.
Xác nhận của Phụ huynh học sinh Học sinh ký tên
mẫu cam kêt - Người đăng: nguyễn thị lan hương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
mẫu cam kêt 9 10 914