Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu CV Vietcombank

Được đăng lên bởi Mai Thuỳ Linh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 5476 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
Tầng 12& 17, Vietcombank Tower,
198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3936 6992
Fax: (84-4) 3936 0262
Website: 

LÝ LỊCH ỨNG VIÊN | CURRICULUM VITAE
Thông tin cá nhân
Họ và tên

Mai Thuỳ Linh

Ngày sinh

06/04/1992

Giới tính

Nam

Tình trạng hôn nhân
Tình trạng sức khỏe
thường

Nữ

Độc thân
Bình

Chiều cao

156 cm

Cân nặng
kg

47

Nguyên quán

Nga Yên – Nga Sơn – Thanh Hóa

Địa chỉ hiện tại

Số 7, ngõ 42, phố Chùa Hà, phường Quan Hoa, quận Cầu
Giấy, thành phố Hà Nội

Số CMND

013240131
Nội

Điện thoại

0943.857.638

Email

Maithuylinh.red92@gmail.com

Ngày cấp: 27/03/2010. Nơi cấp: CA TP Hà

Học vấn & nghiên cứu
Năm

Tổ chức

Nội dung đào tạo & nghiên cứu

2010 - 2014

Đại học Ngoại thương Hà Nội

Chuyên ngành Phân tích Đầu tư tài chính – Khoa
Tài chính Ngân hàng

2007 - 2010

THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội

Chuyên Vật lý

Quá trình làm việc & hoạt động (Bắt đầu từ công việc hiện tại)
Từ
11/2012
Đến
5/2013

Công ty
Vị trí
Mô tả công việc

Expatfinder
Copywriter
•
•
•

Viết article về tài chính, ngân hàng, bảo hiểm theo yêu c ầu.
Xây dựng thành công nội dung của trang web moneyshop.vn.
Dịch tài liệu khi có yêu cầu.
Trang 1 / 4

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
Tầng 12& 17, Vietcombank Tower,
198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3936 6992
Fax: (84-4) 3936 0262
Website: 
Mức lương
Công ty
Từ

Vị trí

Biên dịch

3/2012
Đến

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIÁO DỤC VÀ
CÔNG NGHIỆP CAO CẤP (AIE)

Mô tả công việc

5/2012

 Dịch các tài liệu kỹ thuật từ tiếng Anh sang tiếng Việt.
 Phiên dịch viên tại triển lãm MTA Hanoi 2012 vào các ngày 28; 29;
30 tháng 3 năm 2012 - Giới thiệu sản phẩm máy in 3D

Mức lương
Từ

Công ty

3/2012

Vị trí

Đến

Mô tả công việc

9/2012

KENH14.VN
Viết bài

Viết bài cho mục Góc Trái tim: Trái tim có nắng và Teen Story

Mức lương

Kinh nghiệm – Kỹ năng khác
Xuất sắc

Giỏi

Khá

Trung Bình

Nghe
Tiếng Anh

Nói
Đọc
Viết

Ngoại ngữ

Nghe
Ngoại ngữ khác
(nêu cụ thể)

Nói
Đọc
Viết

Văn phòng
Internet
Tin học

Thiết kế

Thành thạo Office, 5 năm kinh nghiệm với Excel
Kỹ năng tìm kiếm thông tin và xử lý khối lượng thông tin l ớn t ốt. Có kinh
nghiệm trong xử lý và tìm thông tin qua 5 bài t ập l ớn khác nhau.
Kỹ năng cơ bản về Proshow, thiết kế clip.

Lập trình
Kỹ năng khác

Giao tiếp

Viết bài và tổng

Kỹ năng thuyết trình tốt
Viết và tổng hợp tin tức xuất sắc.
Trang 2 / 4

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
...
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
Tầng 12& 17, Vietcombank Tower,
198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3936 6992
Fax: (84-4) 3936 0262
Website: www.vcbs.com.vn
LÝ L CH NG VIÊN | CURRICULUM VITAE
Thông tin cá nhân
H và tên
Mai Thu Linh
Ngày sinh
06/04/1992
Gi i tính
Nam N
Tình tr ng hôn nhân
c thânĐộ
Tình tr ng s c kh e Bình
th ngườ
Chi u cao 156 cm
Cân n ng 47
kg
Nguyên quán
Nga Yên – Nga S n – Thanh Hóaơ
Đ a ch hi n t i
S 7, ngõ 42, ph Chùa Hà, ph ng Quan Hoa, qu n C u ườ
Gi y, thành ph Hà N i
S CMND
013240131 Ngày c p : 27/03/2010. N i c p: CA TP Hà ơ
N i
iĐ n tho i 0943.857.638
Email Maithuylinh.red92@gmail.com
H c v n & nghiên c u
N mă T ch c N i dung ào t o & nghiên c u đ
2010 - 2014 i h c Ngo i th ng Hà N iĐạ ươ
Chuyên ngành Phân tích u t tài chính – KhoaĐầ ư
Tài chính Ngân hàng
2007 - 2010 THPT Chuyên i h c S ph m Hà N iĐạ ư Chuyên V t
Quá trình làm vi c & ho t ng (B t u t công vi c hi n t i) độ đầ
T
11/2012
nĐế
5/2013
Công ty
Expatfinder
V trí
Copywriter
Mô t công vi c
Vi t article v tài chính, ngân hàng, b o hi m theo yêu c u. ế
Xây d ng thành công n i dung c a trang web moneyshop.vn.
D ch tài li u khi có yêu c u.
Trang 1 / 4
Mẫu CV Vietcombank - Trang 2
Mẫu CV Vietcombank - Người đăng: Mai Thuỳ Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mẫu CV Vietcombank 9 10 669