Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đăng ký tuyển dụng

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 246 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LOGO CÔNG TY

TÊN CÔNG TY

ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG
Vị trí dự tuyển: .....................................
Ngày nộp hồ sơ: …… /…… / 20……
1, Thông tin cá nhân:
Họ và Tên:....................................................................................................
Ngày sinh: ........ / ...... / ................

Giới tính:.............................................

Mobile:.........................................

Tel (NR):.............................................

Ảnh:

Email: ..........................................................................................................
Chiều cao:.....................................

Cân nặng: ...........................................

Quê quán: ................................................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: .................................................................................................................................................
Địa chỉ liên hệ: .........................................................................................................................................................
CMND số: .......................

Ngày cấp: ....... / .......... / ........

Nơi cấp: ................................................................

Tình trạng hôn nhân (chưa có / đã có): .......................................................................................................................
Ghi rõ cơ quan vợ/ chồng (nếu có): ...........................................................................................................................
Hiện tại ở nhà anh/chị kết nối Internet theo hình thức nào (Dial up / ADSL / khác / chưa kết nối): .................................
2) Quá trình học tập, đào tạo:
- Đào tạo chuyên ngành:
Thời gian: (Từ - đến)

Tên trường/đơn vị đào tạo

Hệ đào tạo

Chuyên ngành

Tốt nghiệp
loại

VD: 2007 - 2011

VD: Trường Đại học Công nghiệp
HN

VD: Cao
Đẳng

VD: Công nghệ thông tin

VD: Giỏi

- Trình độ ngoại ngữ:
Ngoại ngữ

Nghe
Nghe

Tốt

Khá

Nói
Nói

TB

Tốt

Khá

Đọc
Đọc

TB

Tốt

Khá

Viết
Viết

TB

Tốt

Khá

TB

3) Quá trình làm việc: (Áp dụng đối với 02 công việc gần nhất)
Từ ……/20…. đến ……./20….., làm việc tại:
Công ty: ...........................................................................................

Chức danh: ..............................................................

Địa chỉ: ........................
LOGO CÔNG TY TÊN CÔNG TY
ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG
Vị trí dự tuyển: .....................................
Ngày nộp hồ sơ: …… /…… / 20……
1, Thông tin cá nhân:
Họ và Tên:....................................................................................................
Ảnh:
Ngày sinh: ........ / ...... / ................ Giới tính:.............................................
Mobile:......................................... Tel (NR):.............................................
Email: ..........................................................................................................
Chiều cao:..................................... Cân nặng: ...........................................
Quê quán: ................................................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: .................................................................................................................................................
Địa chỉ liên hệ: .........................................................................................................................................................
CMND số: ....................... Ngày cấp: ....... / .......... / ........ Nơi cấp: ................................................................
Tình trạng hôn nhân (chưa có / đã có): .......................................................................................................................
Ghi rõ cơ quan vợ/ chồng (nếu có): ...........................................................................................................................
Hiện tại ở nhà anh/chị kết nối Internet theo hình thức nào (Dial up / ADSL / khác / chưa kết nối):.................................
2) Quá trình học tập, đào tạo:
- Đào tạo chuyên ngành:
Thời gian: (Từ - đến) Tên trường/đơn vị đào tạo Hệ đào tạo Chuyên ngành
Tốt nghiệp
loại
VD: 2007 - 2011
VD: Trường Đại học Công nghiệp
HN
VD: Cao
Đẳng
VD: Công nghệ thông tin VD: Giỏi
-
-
-
- Trình độ ngoại ngữ:
Ngoại ngữ Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB
Nghe
Nghe
Nói
Nói
Đọc
Đọc
Viết
Viết
Mẫu đăng ký tuyển dụng - Trang 2
Mẫu đăng ký tuyển dụng - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu đăng ký tuyển dụng 9 10 146