Ktl-icon-tai-lieu

mẫu đề cương

Được đăng lên bởi Vo Hoa
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 316 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
****************
I.Giới thiệu chung:
1. Tên môn học (tiếng Việt và tiếng Anh)
2. Mã số môn học (ghi theo khung chương trình đào tạo, sử dụng mã số đang
dùng) - Số tín chỉ
3. Cấu trúc môn học : a (b-c-d)
a: tổng số tiết của môn học
c: số tiết thực hành của môn học

b: số tiết lý thuyết của môn học
d: số tiết bài tập, thảo luận của môn học

4. Điều kiện tiên quyết (phải học qua một hoặc một số môn học khác – ghi mã số
môn)
5.Tóm tắt mục tiêu môn học.
6. Đối tượng sử dụng (Dạy cho SV ngành…, năm thứ…, hệ đào tạo…)
II. Đề cương môn học:
1. Mô tả tóm tắt nội dung môn học.
2. Chương trình chi tiết (liệt kê tên chương trình, mục, cấu trúc của chương theo
dạng a(b-c-d) ).
3. Tài liệu tham khảo

DUYỆT BỘ MÔN

Ngày
tháng
năm 200
CÁN BỘ BIÊN SOẠN

...
MẪU ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
****************
I.Giới thiệu chung:
1. Tên môn học (tiếng Việt và tiếng Anh)
2. Mã số môn học (ghi theo khung chương trình đào tạo, sử dụng mã số đang
dùng) - Số tín chỉ
3. Cấu trúc môn học : a (b-c-d)
a: tổng số tiết của môn học b: số tiết lý thuyết của môn học
c: số tiết thực hành của môn học d: số tiết bài tập, thảo luận của môn học
4. Điều kiện tiên quyết (phải học qua một hoặc một số môn học khác – ghi mã số
môn)
5.Tóm tắt mục tiêu môn học.
6. Đối tượng sử dụng (Dạy cho SV ngành…, năm thứ…, hệ đào tạo…)
II. Đề cương môn học:
1. Mô tả tóm tắt nội dung môn học.
2. Chương trình chi tiết (liệt kê tên chương trình, mục, cấu trúc của chương theo
dạng a(b-c-d) ).
3. Tài liệu tham khảo
DUYỆT BỘ MÔN Ngày tháng năm 200
CÁN BỘ BIÊN SOẠN
mẫu đề cương - Người đăng: Vo Hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
mẫu đề cương 9 10 547