Ktl-icon-tai-lieu

mẫu đơn

Được đăng lên bởi khoaitin2k12
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 252 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…….o0o…….
ĐƠN ỨNG TUYỂN
Kính gửi: …………………………………………………………………………………….
Tên tôi là:……………………………………………………………………………………...
Sinh năm :………………………………………………………………………......................
Địa chỉ :……………………………………………………………………………………….
Qua thông tin đăng trên Careerlink.vn tôi được biết hiện nay Quý công ty đang có nhu cầu
tuyển dụng Lập trình viên PHP. Với kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được tôi nghĩ rằng tôi
ứng tuyển vị trí này rất thích hợp.
Tôi tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Công nghệ thông tin tại trường ĐH ABC. Sau khi tốt
nghiệp tôi làm việc ở vị trí Lập trình viên tại Công ty chuyên sản xuất và gia công phần mềm
DEF. Tại vị trí này tôi tham gia phát triển các dự án ứng dụng web trên nền tảng PHP
framework, PHP CMC như là Magento, Drupal, Symfony, Codelgniter. Tôi có kinh nghiệm
làm việc với hệ thống quản lý mã nguồn GIT, SVN; sử dụng tốt hệ quản trị cở sở dữ liệu My
SQL, SQL Server; hiểu biết sâu về XHTML, XML, Javascript.
Tôi cũng hiểu rằng vị trí này đòi hỏi ứng viên có khả năng làm việc bằng tiếng Anh khá, khả
năng chịu được áp lực công việc cũng như làm việc nhóm tốt. Tôi tin với khả năng của mình
có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ Quý công ty giao phó.
Tôi hy vọng có cơ hội được tham gia và đóng góp công sức vào sự phát triển của Quý công
ty. Mọi liên hệ về lịch phỏng vấn hay thông tin về hồ sơ ứng tuyển này, xin vui lòng liên lạc
số điện thoại: …
Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào!
Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng ….. năm 201.....
Người làm đơn

...
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…….o0o…….
ĐƠN ỨNG TUYỂN
Kính gửi: …………………………………………………………………………………….
Tên tôi là:……………………………………………………………………………………...
Sinh năm :………………………………………………………………………......................
Địa chỉ :……………………………………………………………………………………….
Qua thông tin đăng trên Careerlink.vn tôi được biết hiện nay Quý công ty đang nhu cầu
tuyển dụng Lập trình viên PHP. Với kiến thứckinh nghiệm tích lũy được tôi nghĩ rằng tôi
ứng tuyển vị trí này rất thích hợp.
Tôi tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Công nghệ thông tin tại trường ĐH ABC. Sau khi tốt
nghiệp tôi làm việc ở vị trí Lập trình viên tại Công ty chuyên sản xuất và gia công phần mềm
DEF. Tại vị trí này tôi tham gia phát triển các dự án ứng dụng web trên nền tảng PHP
framework, PHP CMC như là Magento, Drupal, Symfony, Codelgniter. Tôi kinh nghiệm
làm việc với hệ thống quản mã nguồn GIT, SVN; sdụng tốt hệ quản trị cở sở dữ liệu My
SQL, SQL Server; hiểu biết sâu về XHTML, XML, Javascript.
Tôi cũng hiểu rằng vị trí này đòi hỏi ứng viên có khả năng làm việc bằng tiếng Anh khá, khả
năng chịu được áp lực công việc cũng như làm việc nhóm tốt. Tôi tin với khả năng của mình
có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ Quý công ty giao phó.
Tôi hy vọng hội được tham gia đóng góp công sức vào sự phát triển của Quý công
ty. Mọi liên hệ về lịch phỏng vấn hay thông tin về hồ ứng tuyển này, xin vui lòng liên lạc
số điện thoại: …
Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào!
Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng ….. năm 201.....
Người làm đơn
mẫu đơn - Người đăng: khoaitin2k12
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
mẫu đơn 9 10 480