Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn đặt hàng

Được đăng lên bởi ngocnguyencong
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 235 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

ĐƠN ĐẶT HÀNG
Số: ........
Kính gửi: Công ty ................................................................
Công ty ...................................... có nhu cầu đặt hàng tại quý công ty theo mẫu yêu cầu.
Nội dung đặt hàng như sau:
STT

Tên mặt
hàng

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Tổng cộng:
Thời gian giao hàng:...............................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Địa điểm giao hàng:................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Phương thức thanh toán:
- Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Thanh toán trước 50% giá trị hợp đồng, 50% còn lại thanh toán sau khi giao hàng.
........................., ngày .....tháng....... năm .......
Giám đốc công ty

...
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
------------------
ĐƠN ĐẶT HÀNG
Số: ........
Kính gửi: Công ty ................................................................
Công ty ...................................... nhu cầu đặt hàng tại quý công ty theo mẫu yêu cầu.
Nội dung đặt hàng như sau:
STT Tên mặt
hàng
ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
Tổng cộng:
Thời gian giao hàng:...............................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Địa điểm giao hàng:................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Phương thức thanh toán:
- Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Thanh toán trước 50% giá trị hợp đồng, 50% còn lại thanh toán sau khi giao hàng.
........................., ngày .....tháng....... năm .......
Giám đốc công ty
Mẫu đơn đặt hàng - Người đăng: ngocnguyencong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu đơn đặt hàng 9 10 963