Ktl-icon-tai-lieu

mẫu đơn đề nghị giám đốc thẩm

Được đăng lên bởi Bui Minh Duc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 4416 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2009

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM
(Đối với : bản án 05/2006/DSST ngày 22-03-2006 của TAND huyện Xuyên Mộc và quyết định đình
chỉ xét xử phúc thẩm vụ án số 07/2006/QĐĐC-DSPT ngày 10-5-2006 của TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng
Tàu)

Kính gửi: CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Tôi tên: NGUYỄN THỊ NGỌC CẨM, sinh 1973.
Ngụ tại: Ấp 2 Đông, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.
Là nguyên đơn đồng thời là người kháng cáo trong vụ án: “Tranh chấp quyền sử dụng đất” với bị đơn: ông
NGUYỄN ĐỨC CƯƠNG, sinh 1958.
Vụ án này đã bị TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng ra quyết định đình chỉ xét xử vào ngày 10-5-2006 với lý do đã
triệu tập tôi 2 lần nhưng tôi không đến dự phiên tòa.

Nay tôi làm đơn này, xin được xem xét lại vụ án này theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án sơ
thẩm số 05/2006/DSST ngày 22-03-2006 của TAND huyện Xuyên Mộc và Quyết định đình chỉ số
07/2006 ngày 10-5-2006 của TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vì những lý do sau:
1. TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án trái với qui định của pháp luật,
làm mất quyền kháng cáo của tôi.
2. Toà án huyện Xuyên Mộc khi xử sơ thẩm lần 2 chỉ căn cứ vào việc chỉ ranh của phía bị đơn, mâu thuẫn
với thực tế và các giấy tờ, tài liệu hợp pháp khác - để giải quyết, dẫn đến việc xét xử không khách quan,
phát sinh nhiều điều vô lý.

Cụ thể như sau :

* Nguồn gốc thửa đất 207, diện tích 180m2 của tôi
Năm 1999, tôi mua lại thửa đất 207, diện tích 180 m2 của bà Đặng Thị Ba. Lô đất này Bà Đặng Thị Ba đã
được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ từ ngày 24-11-1995.
Khi mua bán, hai bên có lập “Sơ đồ vị trí đất” được UBND xã và Văn phòng đăng ký QSDĐ huyện Xuyên
Mộc chứng thực.
Ngày 16-12-1999, UBND huyện Xuyên Mộc cấp Giấy CNQSDĐ cho tôi, ghi rõ thửa 207, diện tích
180m2.
Vào thời điểm này, trên thửa đất 207 có một phần căn nhà của ông Nguyễn Đức Cương lẹm vào. Tôi có đề
nghị ông Cương tháo dỡ, thì ông xin cho sử dụng tạm một thời gian ngắn nữa.
(Về lý do vì sao trên thửa đất 207 có một phần đuôi nhà của ông Cương lấn sang, xin trình bày rõ thêm như
sau: Thửa 207 là đất công do xã quản lý và cấp cho bà Đặng Thị Ba là Đảng viên xã Bàu Lâm. Tại thời
điểm cấp Giấy cho bà Ba, trên lô đất có một phần đuôi căn nhà cũ của ông Cương. Vì ông Cương là con rể
của bà Ba nên bà Ba đã cho ông Cương giữ lại phần nhà lấn đất này).
Tháng 9-2003, ông Cương xây lại nhà vẫn có ý định làm luôn trên phần ...
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2009
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM
(Đối với : bản án 05/2006/DSST ngày 22-03-2006 của TAND huyện Xuyên Mộc và quyết định đình
chỉ xét xử phúc thẩm vụ án số 07/2006/QĐĐC-DSPT ngày 10-5-2006 của TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng
Tàu)
Kính gửi: CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
Tôi tên: NGUYỄN THỊ NGỌC CẨM, sinh 1973.
Ngụ tại: Ấp 2 Đông, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.
Là nguyên đơn đồng thời là người kháng cáo trong vụ án: “Tranh chấp quyền sử dụng đất” với bị đơn: ông
NGUYỄN ĐỨC CƯƠNG, sinh 1958.
Vụ án này đã bị TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng ra quyết định đình chỉ xét xử vào ngày 10-5-2006 với lý do đã
triệu tập tôi 2 lần nhưng tôi không đến dự phiên tòa.
Nay tôi làm đơn này, xin được xem xét lại vụ án này theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án sơ
thẩm số 05/2006/DSST ngày 22-03-2006 của TAND huyện Xuyên Mộc và Quyết định đình chỉ số
07/2006 ngày 10-5-2006 của TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vì những lý do sau:
1. TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án trái với qui định của pháp luật,
làm mất quyền kháng cáo của tôi.
2. Toà án huyện Xuyên Mộc khi xử sơ thẩm lần 2 chỉ căn cứ vào việc chỉ ranh của phía bị đơn, mâu thuẫn
với thực tế và các giấy tờ, tài liệu hợp pháp khác - để giải quyết, dẫn đến việc xét xử không khách quan,
phát sinh nhiều điều vô lý.
Cụ thể như sau :
mẫu đơn đề nghị giám đốc thẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mẫu đơn đề nghị giám đốc thẩm - Người đăng: Bui Minh Duc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
mẫu đơn đề nghị giám đốc thẩm 9 10 91