Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn tình nguyện vào nghành công an

Được đăng lên bởi tung-hoang1
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 18922 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Kính gửi: (cơ quan bạn định xin vào)
Tôi là:...................................
Ngày tháng năm sinh:...............................
Quê quán:...................................…
Trú quán:...................................…
Số CMND...............................Do...… ngày................
Nghề nghiệp..................................…
Qua tìm hiểu nội dung công việc của quý cơ quan và quy định của ngành, tôi tự nguyện muốn
được làm việc tại.....................................…
Nếu được nhận vào làm việc tôi xin hứa:
1. Tuyệt đối chấp hành sự phân công của tổ chức và luôn nỗ lực hoàn thành tốt công việc được
giao;
2. Tuyệt đối cvhấp hành nội quy, quy định của ngành và của cơ quan công tác.
Tôi kính gửi kèm hồ sơ bao gồm:
+ Lý lịch tự thuật;
+ Bằng cấp chứng chỉ chuyên môn;
+ Giấy khám sức khoẻ;
+ Bản sao hộ khẩu và CMND.
Kính mong được chấp thuận
Tôi xin trân trọng cám ơn!
Ngày.....tháng.....năm.....
Người làm đơn

...
Kính gửi: (cơ quan bạn định xin vào)
Tôi là:...................................
Ngày tháng năm sinh:...............................
Quê quán:...................................…
Trú quán:...................................…
Số CMND...............................Do...… ngày................
Nghề nghiệp..................................…
Qua tìm hiểu nội dung công việc của quý cơ quan và quy định của ngành, tôi tự nguyện muốn
được làm việc tại.....................................…
Nếu được nhận vào làm việc tôi xin hứa:
1. Tuyệt đối chấp hành sự phân công của tổ chức và luôn nỗ lực hoàn thành tốt công việc được
giao;
2. Tuyệt đối cvhấp hành nội quy, quy định của ngành và của cơ quan công tác.
Tôi kính gửi kèm hồ sơ bao gồm:
+ Lý lịch tự thuật;
+ Bằng cấp chứng chỉ chuyên môn;
+ Giấy khám sức khoẻ;
+ Bản sao hộ khẩu và CMND.
Kính mong được chấp thuận
Tôi xin trân trọng cám ơn!
Ngày.....tháng.....năm.....
Người làm đơn
Mẫu đơn tình nguyện vào nghành công an - Người đăng: tung-hoang1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu đơn tình nguyện vào nghành công an 9 10 474