Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn xin trưởng thành đoàn

Được đăng lên bởi doantnthanmongduong
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1135 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐTN CÔNG TY CỔ PHẦN THAN
MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN
BCH CHI ĐOÀN ……….
***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Mông Dương, ngày

tháng

năm 2014

ĐƠN XIN TRƯỞNG THÀNH ĐOÀN
Kính gửi:

----------------BCH ĐTN Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin.

Tôi tên là:……………………………………………………………………
Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………………
Đơn vị công tác: …………………………………………………………….
Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ………………………………………
Căn cứ điểm 1, Điều 4, Điều lệ Đoàn quy định về độ tuổi đoàn viên, đối
chiếu với bản thân tôi thấy mình quá tuổi để tham gia tổ chức Đoàn. Hơn nữa,
trong điều kiện hiện tại tôi phải tập trung cho công tác chuyên môn, đồng thời để
Chi đoàn trẻ trung năng động hơn.
Kính đề nghị Ban chấp hành Đoàn TN Công ty xem xét chuẩn y nguyện
vọng của tôi.
Tôi hứa sau khi trưởng thành Đoàn vẫn tham gia tích cực các hoạt động
của Đoàn, giúp đỡ các bạn đoàn viên trẻ trong điều kiện cho phép.
Xin trân trọng cảm ơn!
Người làm đơn

...
ĐTN CÔNG TY CỔ PHẦN THAN
MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN
BCH CHI ĐOÀN ……….
***
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ng Dương, ny tháng m 2014
ĐƠN XIN TRƯỞNG THÀNH ĐOÀN
-----------------
Kính gửi: BCH ĐTN Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin.
Tôi tên là:……………………………………………………………………
Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………………
Đơn vị công tác: …………………………………………………………….
Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ………………………………………
Căn cứ điểm 1, Điều 4, Điều lệ Đoàn quy định về độ tuổi đoàn viên, đối
chiếu với bản thân tôi thấy mình quá tuổi để tham gia tổ chức Đoàn. Hơn nữa,
trong điều kiện hiện tại tôi phải tập trung cho công tác chuyên môn, đồng thời để
Chi đoàn trẻ trung năng động hơn.
Kính đề nghị Ban chấp hành Đoàn TN Công ty xem xét chuẩn y nguyện
vọng của tôi.
Tôi hứa sau khi trưởng thành Đoàn vẫn tham gia tích cực các hoạt động
của Đoàn, giúp đỡ các bạn đoàn viên trẻ trong điều kiện cho phép.
Xin trân trọng cảm ơn!
Người làm đơn
Mẫu đơn xin trưởng thành đoàn - Người đăng: doantnthanmongduong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu đơn xin trưởng thành đoàn 9 10 101