Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn xin việc.

Được đăng lên bởi Bình Bùi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 183 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN VIỆC
Kính gửi: Ông/Bà [Tên người nhận]
[Vị trí công việc của người nhận]
Công ty [Tên công ty]
Thưa ông/bà [Tên],
[Họ và tên]
[Địa chỉ]
[Tên tỉnh thành]
Thông qua …, tôi được biết Quý Công ty đang cần tuyển vị trí [Tên vị trí công việc] Tôi mong
muốn được thử sức mình trong môi trường làm việc hết sức năng động của Quý Công ty. Với
trình độ và kinh nghiệm hiện có, tôi tự tin có thể đảm nhiệm tốt vai trò này tại công ty [Tên công
ty].
Như đã đề cập trong hồ sơ đính kèm, tôi có nhiều kinh nghiệm làm việc với các công ty ... ở vị
trí …. Ngoài ra, tôi còn có kinh nghiệm về … trong suốt thời gian làm việc với công ty …. –
chuyên kinh doanh các mặt hàng … Là một trong nhiều sinh viên tốt nghiệp hàng đầu của trường
Đại Học …, tôi hoàn toàn tự tin với vốn kiến thức về lĩnh vực … của mình.
Thêm vào đó, tôi có một năm kinh nghiệm làm việc cho một công ty kinh doanh … ở vị trí …
sau khi tốt nghiệp. Tôi tin rằng đó là những nền tảng quý báu có thể giúp tôi hiểu rõ và đáp ứng
tốt nhu cầu khách hàng của Quý Công ty.
Cám ơn ông/bà đã dành thời gian quý báu để xem xét thư xin việc này. Tôi rất mong ông/bà có
thể sắp xếp một cuộc phỏng vấn trực tiếp gần đây nhất để tôi có thể trình bày rõ hơn về bản thân
cũng như tìm hiểu thêm các yêu cầu chi tiết cho vị trí [Tên vị trí công việc] của [Tên công ty].
Trân trọng. Xin cám ơn!
………., ngày ….. tháng…. năm 2014
Người viết đơn

(Truy cập Tutimviec.com để có xem thêm nhiều mẫu don xin viec)

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN VIỆC
Kính gửi: Ông/Bà [Tên người nhận]
[Vị trí công việc của người nhận]
Công ty [Tên công ty]
Thưa ông/bà [Tên],
[Họ và tên]
[Địa chỉ]
[Tên tỉnh thành]
Thông qua …, tôi được biết Quý Công ty đang cần tuyển vị trí [Tên vị trí công việc] Tôi mong
muốn được thử sức mình trong môi trường làm việc hết sức năng động của Quý Công ty. Với
trình độ và kinh nghiệm hiện có, tôi tự tin có thể đảm nhiệm tốt vai trò này tại công ty [Tên công
ty].
Như đã đề cập trong hồ đính kèm, tôi nhiu kinh nghiệm làm việc với các công ty ... vị
trí …. Ngoài ra, i còn kinh nghiệm v trong suốt thời gian làm việc với công ty ….
chuyên kinh doanh các mặt hàng … Là một trong nhiều sinh viên tốt nghiệp hàng đầu của trường
Đại Học …, tôi hoàn toàn tự tin với vốn kiến thức về lĩnh vực … của mình.
Thêm vào đó, tôi một năm kinh nghiệm làm việc cho một công ty kinh doanh vị trí
sau khi tốt nghiệp. Tôi tin rằng đó những nền tảng quý báu thgiúp tôi hiểu đáp ứng
tốt nhu cầu khách hàng của Quý Công ty.
Cám ơn ông/bà đã dành thời gian quý báu để xem xét thư xin việc này. Tôi rất mong ông/bà
thể sắp xếp một cuộc phỏng vấn trực tiếp gần đây nhất để tôi có thể trình bày rõ hơn về bản thân
cũng như tìm hiểu thêm các yêu cầu chi tiết cho vị trí [Tên vị trí công việc] của [Tên công ty].
Trân trọng. Xin cám ơn!
………., ngày ….. tháng…. năm 2014
Người viết đơn
(Truy cập Tutimviec.com để có xem thêm nhiều mẫu don xin viec)
Mẫu đơn xin việc. - Người đăng: Bình Bùi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu đơn xin việc. 9 10 756