Ktl-icon-tai-lieu

MẪU ĐƠN XIN VIỆC TÀI XẾ

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 210 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
ĐƠN XIN VIỆC

Kính gửi:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ AN DÂN

Tên tôi là :…………………………Sinh ngày ………tháng……năm………….
Điện thoại:……………………………………………………………………………...
Số CMND: ……………Ngày tháng cấp…………….Nơi cấp: ………………………
Số bằng lái: …………..Ngày cấp……………Hạng bằng:…..Cơ quan cấp…………...
Địa chỉ ĐKHKTT:……………………………………………………………………...
Họ tên bố : ………………………….. Tuổi : …………. Nghề nghiệp :……………..
Đơn vị công tác:………………………………………………………………………..
Địa chỉ ĐKHKTT:……………………………………………………………………...
Họ tên mẹ : ……………………….. Tuổi : …………. Nghề nghiệp :…………….....
Đơn vị công tác:………………………………………………………………………...
Địa chỉ ĐKHKTT:……………………………………………………………………...

Nay tôi làm đơn này để xin được lái xe theo chế độ quy định của Công ty đề ra .
Tôi xin cam kết:
- Ký hợp đồng lái xe theo quy định của Công ty cổ phần dịch vụ An Dân và thực hiện đúng
mọi điều khoản ghi trong hợp đồng.
- Thời gian xin làm việc tại Công ty từ ngày …..tháng …..năm ……..Tôi xin lái xe để vận
chuyển hành khách theo quy chế của Công ty , tôi cam đoan sẽ nộp tiền và làm đầy đủ
đúng theo hợp đồng . Nếu vi phạm quy chế của Công ty hoặc tự ý bỏ việc, phá hợp đồng,
làm hỏng tài sản, nợ tiền của Công ty thì phải bồi thường hoàn toàn chi phí những tổn thất
đã gây ra theo hợp đồng đã ký, tiền hàng tháng , hoàn trả số tiền còn thiếu (nếu có).
- Tôi hứa thực hiện đúng luật giao thông đường bộ lái xe an toàn đúng luật nếu sai tôi hoàn
toàn chịu trách nhiệm về việc xảy ra.
……. , ngày ……tháng …..năm…..
Người viết đơn ký

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
ĐƠN XIN VIỆC
Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ AN DÂN
Tên tôi là :…………………………Sinh ngày ………tháng……năm………….
Điện thoại:……………………………………………………………………………...
Số CMND: ……………Ngày tháng cấp…………….Nơi cấp: ………………………
Số bằng lái: …………..Ngày cấp……………Hạng bằng:…..Cơ quan cấp…………...
Địa chỉ ĐKHKTT:……………………………………………………………………...
Họ tên bố : ………………………….. Tuổi : …………. Nghề nghiệp :……………..
Đơn vị công tác:………………………………………………………………………..
Địa chỉ ĐKHKTT:……………………………………………………………………...
Họ tên mẹ : ……………………….. Tuổi : …………. Nghề nghiệp :…………….....
Đơn vị công tác:………………………………………………………………………...
Địa chỉ ĐKHKTT:……………………………………………………………………...
Nay tôi làm đơn này để xin được lái xe theo chế độ quy định của Công ty đề ra .
Tôi xin cam kết:
- Ký hợp đồng lái xe theo quy định của Công ty cổ phần dịch vụ An Dân và thực hiện đúng
mọi điều khoản ghi trong hợp đồng.
- Thời gian xin làm việc tại Công ty từ ngày …..tháng …..năm ……..Tôi xin lái xe để vận
chuyển hành khách theo quy chế của Công ty , tôi cam đoan sẽ nộp tiền và làm đầy đủ
đúng theo hợp đồng . Nếu vi phạm quy chế của Công ty hoặc tự ý bỏ việc, phá hợp đồng,
làm hỏng tài sản, nợ tiền của Công ty thì phải bồi thường hoàn toàn chi phí những tổn thất
đã gây ra theo hợp đồng đã ký, tiền hàng tháng , hoàn trả số tiền còn thiếu (nếu có).
- Tôi hứa thực hiện đúng luật giao thông đường bộ lái xe an toàn đúng luật nếu sai tôi hoàn
toàn chịu trách nhiệm về việc xảy ra.
……. , ngày ……tháng …..năm…..
Người viết đơn ký
MẪU ĐƠN XIN VIỆC TÀI XẾ - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
MẪU ĐƠN XIN VIỆC TÀI XẾ 9 10 195