Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn xin việc vị trí IT Developerr

Được đăng lên bởi Tùy Phong
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1690 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SƠ YẾU LÝ LỊCH
Thông tin cá nhân

Họ và tên: Nguyễn Văn An
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 5/3/1982
Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn
Quốc tịch: Người Việt Nam
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Thủ Dầu I, Việt Nam
Học vấn/Ngoại ngữ

01/2007 - 09/2009

Đại Học Quốc Tế M.I.T
Khoa học Máy tính / Công nghệ thông tin
Thạc sĩ
Việt Nam
- Từ 1/09/2007-> 9/2009: Học sau đại học tại M.I.T
- Có khả năng lập trình trên NetframeWork
VB.NET,ASP.NET,Javascript,ASP, C#....
- Thành thạo các hệ quản trị CSDL SQL server , Access, Foxpro ..... .
* Tiếng Anh: đạt chứng chỉ B

10/2001 - 05/2005

ĐH Khoa học tự nhiên
Khoa học Máy tính / Công nghệ thông tin
Cử nhân
Việt Nam
- Tốt nghiệp Đại Học Khoa học tự nhiên khoa công nghệ thông tin
- Đọat giải 3 cuộc thi Tin Học do Đại học Khoa học tự nhiên tổ chức.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh - Trung cấp
Kinh nghiệm làm việc

Tổng số năm kinh
nghiệm làm việc:
07/2007 - Hiện tại

7 năm
Công ty THNN MOVINA - Đồng Nai - Việt Nam
Nhân viên - IT-Phần cứng/Lập trình
* Công ty THNN MOVINA là công ty chuyên sản xuất nón thời trang
* Tóm tắt kinh nghiệm: giám sát vá quản lý hệ thống mạng/phần cứng
máy tính/ Lập trình các Module ERP, SAP...
* Công việc:
- Xây dựng các module ERP từ tập đoàn cho phù hợp với tình hình tại công
ty.

-

Thu thập dữ liệu cho việc phát triển ứng dụng SAP trong công ty.
Giám sát vá quản lý hệ thống mạng/phần cứng máy tính.
Lập báo cáo lên ban giám đốc về tình trạng hệ thống.
Giám sát hệ thống bán hàng và hệ thống cân điện tử.
Triển khai ứng dụng phần mềm đóng gói và phát triển phần mềm mở.

- Làm việc tốt với các thiết bị của Cisco và các hảng tương đương
- Triển khai các ứng dụng của Microsoft trong doanh nghiệp (ISA
Security,Mail Exchange server hoặc MDeamon, Share Point...).
- Triển khai hệ thống bảo mật nhiều cấp dựa trên phần cứng và phần mềm
(Các chương trình diệt Virus, Ad0ware,Spyware, firewall).
* Thành tích: luôn hoàn thành tốt công việc được giao
* Lý do chuyển việc: mong muốn tìm môi trường làm việc mới năng động
hơn và có nhiều cơ hội phát triển bản thân
07/2005 - 07/2007

Công ty TNHH Woosung Vina - Đồng Nai - Việt Nam
Nhân viên
* Công ty TNHH Woosung Vina là công ty chuyên sản xuất, xuất khẩu thủy
hải sản và thức ăn gia súc
* Tóm tắt kinh nghiệm:Lập trình/ giám sát vá quản lý hệ thống mạng/phần
cứng máy tính
* Công việc:
- Hổ trợ người dùng trong việc sử dụng các ứng dụng ERP từ tập đoàn.
- Giám sát vá quản lý hệ thống mạng/phần cứng máy tính.
- Lập báo cáo lên ban giám đốc về tình trạng hệ thống.
- Giám sát hệ thống bán hàng v...
SƠ YẾU LÝ LỊCH
Thông tin cá nhân
H và tên: Nguyễn Văn An
Gi i tính:
Nam
Ngày sinh: 5/3/1982
Tình tr ng hôn nhân:
Đã kết hôn
Qu c t ch: Người Việt Nam
Thông tin liên h
a ch :Đị Thủ Dầu I, Việt Nam
H c v n/Ngo i ng
01/2007 - 09/2009 Đại Học Quốc Tế M.I.T
Khoa h c Máy tính / Công ngh thông tin
Thạc sĩ
Việt Nam
- Từ 1/09/2007-> 9/2009: Học sau đại học tại M.I.T
- Có khả năng lập trình trên NetframeWork
VB.NET,ASP.NET,Javascript,ASP, C#....
- Thành thạo các hệ quản trị CSDL SQL server , Access, Foxpro ..... .
* Tiếng Anh: đạt chứng chỉ B
10/2001 - 05/2005
ĐH Khoa học tự nhiên
Khoa h c Máy tính / Công ngh thông tin
Cử nhân
Việt Nam
- Tốt nghiệp Đại Học Khoa học tự nhiên khoa công nghệ thông tin
- Đọat giải 3 cuộc thi Tin Học do Đại học Khoa học tự nhiên tổ chức.
Ngo i ng : Tiếng Anh - Trung cấp
Kinh nghi m làm vi c
T ng s n m kinh ă
nghi m làm vi c:
7 năm
07/2007 - Hi n t i Công ty THNN MOVINA - Đồng Nai - Việt Nam
Nhân viên - IT-Ph n c ng/L p trình
* Công ty THNN MOVINA là công ty chuyên sản xuất nón thời trang
* Tóm tắt kinh nghiệm: giám sát vá quản lý hệ thống mạng/phần cứng
máy tính/ Lập trình các Module ERP, SAP...
* Công việc:
- Xây dựng các module ERP từ tập đoàn cho phù hợp với tình hình tại công
ty.
Mẫu đơn xin việc vị trí IT Developerr - Trang 2
Mẫu đơn xin việc vị trí IT Developerr - Người đăng: Tùy Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu đơn xin việc vị trí IT Developerr 9 10 274