Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 344 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o----------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ NGHÈO
Kính gởi: UBND Xã (Phường):.................................................................................
Ban XĐGN Xã (Phường):..................................................................
Tôi đứng tên dưới đây là:.......................Sinh ngày: .......................................................
Hộ khẩu thường trú: .......................................................................................................
Hiện con tôi là:.................................................đang học lớp:.........................................
Trường Tiểu học .............................................................................................................
Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo nhưng sổ nghèo còn đang được gia hạn gia đình tôi
chưa nhận kịp nhận về.
Vậy nay tôi viết đơn này kính gởi đến chính quyền các cấp xác nhận hộ nghèo cho gia
đình tôi để con chúng tôi được nhận tiền trợ cấp hỗ trợ chi phí học tập được dễ dàng.
Tôi xin nhận nơi đây lòng thành thật biết ơn !
………, Ngày…...tháng..…năm........
Xác nhận của chính
(ấp, xã)

Người làm đơn

...
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o----------
ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ NGHÈO
Kính gởi: UBND (Phường):.................................................................................
Ban XĐGN (Phường):..................................................................
Tôi đứng tên dưới đây là:.......................Sinh ngày: .......................................................
Hộ khẩu thường trú: .......................................................................................................
Hiện con tôi là:.................................................đang học lớp:.........................................
Trường Tiểu học .............................................................................................................
Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo nhưng sổ nghèo còn đang được gia hạn gia đình tôi
chưa nhận kịp nhận về.
Vậy nay tôi viết đơn này kính gởi đến chính quyền các cấp xác nhận hộ nghèo cho gia
đình tôi để con chúng tôi được nhận tiền trợ cấp hỗ trợ chi phí học tập được dễ dàng.
Tôi xin nhận nơi đây lòng thành thật biết ơn !
………, Ngày…...tháng..…năm........
Xác nhận của chính Người làm đơn
(ấp, xã)
Mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo 9 10 37