Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu ghi chép bán hàng qua điện thoại Tiếng anh

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 180 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Telephone Sales Order Form
From
Customer No.
Terms
Salesperson

Ship To

Ship Week Of

Order #
Item

Delivery Via
Quantity
Ordered

Chi tiết

Routing
Unit
Count

Unit Price

Total
Ngày
Purchaser
Title

Approval Signature

Total

...
Telephone Sales Order Form
From
Customer No.
Terms
Ship To
Salesperson
Ship Week Of
Order # Delivery Via Routing
Item
Quantity
Ordered Chi tiết
Unit
Count Unit Price Total
Total
Ngày Approval Signature
Purchaser
Title
Mẫu ghi chép bán hàng qua điện thoại Tiếng anh - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu ghi chép bán hàng qua điện thoại Tiếng anh 9 10 119