Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu ghi chép gọi điện bán hàng Tiếng anh

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 182 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sales Call Log
Number ....................................................................................................
Tên công ty ..............................................................................................
Contact ........................................ Điện thoại ...........................................
Type of Call: Customer
Prospect
Comments
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Purpose of Call
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Opening Conversation
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Sales Story
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Benefits to Customer
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Objections or Resistance Response
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Closing Conversation
.................................................................................................................
.................................................................................................................
When to Follow Up
.................................................................................................................
.................................................................................................................

...
Mẫu ghi chép gọi điện bán hàng Tiếng anh - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu ghi chép gọi điện bán hàng Tiếng anh 9 10 722