Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Giấy bảo lãnh

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 280 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------o0o-------GIẤY BẢO LÃNH
(cho thân nhân là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam)

1/ Họ tên người bảo lãnh:
2/ Ngày, tháng, năm sinh:
3/ Nam/Nữ
4/ Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu):
5/ Địa chỉ tạm trú dài hạn (nếu có):
6/ Giấy chứng minh nhân dân số:
Ngày cấp

Nơi cấp:

7/ Nghề nghiệp

nơi làm việc hiện nay:

8/ Xin bảo lãnh cho

thân nhân đang định cư ở nước

được hồi hương về cư trú tại địa chỉ:
Số

Họ và Ngày

Quốc

Số hộ Chỗ ở hiện Quan

TT

tên

tịch

chiếu

sinh

hệ

với

nay ở nước người bảo lãnh
ngoài

9/ Đảm bảo cuộc sống cho thân nhân sau khi hồi hương
a/ Về nhà ở: Người bảo lãnh cung cấp cho người hồi hương
Người hồi hương tự mua
b/ Về nguồn sống thường xuyên:
Người bảo lãnh cung cấp tài chính hoặc nuôi dưỡng người hồi hương
Người hồi hương tự lo

Tôi xin cam đoan những nội dung trên đây là đúng sự thật.
Y

kiến

của

UBND Làm tại ............ngày

phường, xã nơi người bảo
lãnh thường trú

tháng năm

Người bảo lãnh ký tên

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------o0o--------
GIẤY BẢO LÃNH
(cho thân nhân là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam)
1/ Họ tên người bảo lãnh:
2/ Ngày, tháng, năm sinh:
3/ Nam/Nữ
4/ Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu):
5/ Địa chỉ tạm trú dài hạn (nếu có):
6/ Giấy chứng minh nhân dân số:
Ngày cấp Nơi cấp:
7/ Nghề nghiệp nơi làm việc hiện nay:
8/ Xin bảo lãnh cho thân nhân đang định cư ở nước
được hồi hương về cư trú tại địa chỉ:
Số
TT
Họ
tên
Ngày
sinh
Quốc
tịch
Số hộ
chiếu
Chỗ hiện
nay nước
ngoài
Quan hệ với
người bảo lãnh
9/ Đảm bảo cuộc sống cho thân nhân sau khi hồi hương
a/ Về nhà ở: Người bảo lãnh cung cấp cho người hồi hương
Người hồi hương tự mua
b/ Về nguồn sống thường xuyên:
Người bảo lãnh cung cấp tài chính hoặc nuôi dưỡng người hồi hương
Người hồi hương tự lo
Mẫu Giấy bảo lãnh - Trang 2
Mẫu Giấy bảo lãnh - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu Giấy bảo lãnh 9 10 667