Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu giới thiệu khách hàng

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 126 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MẪU GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG
A. THÔNG TIN NGƯỜI GIỚI THIỆU
Đơn vị:
Người giới thiệu:

Chức vụ:

Điện thoại liên lạc:

Email:

Ngày giới thiệu: ngày….. tháng…….năm……..

B. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Tên khách hàng:
Người liên hệ:

Chức vụ:

Địa chỉ:
Điện thoại:

Fax:

Email:
1. Thông tin dự án/tài sản thuê:

2. Giá trị dự án/tài sản thuê:

Nhu cầu của
khách hàng

3. Thông tin khác:

Vui lòng gửi thông tin về email: bancheosanpham@sacombankleasing.com

...
MẪU GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG
A. THÔNG TIN NGƯỜI GIỚI THIỆU
Đơn vị:
Người giới thiệu:
Chức vụ:
Điện thoại liên lạc:
Email:
Ngày giới thiệu: ngày….. tháng…….năm……..
B. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Tên khách hàng:
Người liên hệ:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Nhu cầu của
khách hàng
1. Thông tin dự án/tài sản thuê:
2. Giá trị dự án/tài sản thuê:
3. Thông tin khác:
Vui lòng gửi thông tin về email: bancheosanpham@sacombankleasing.com
Mẫu giới thiệu khách hàng - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu giới thiệu khách hàng 9 10 796