Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hồ sơ khách hàng tiềm năng bằng tiếng anh

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 360 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Sales Prospect File

N ew Prospect


C u rrent Client


F o llow- up

Date _________________

Company Name __________________________________________________________
Contact _________________________________________________________________
Title _________________________________ Phone ____________________________
Address ________________________________________________________________

Source of Initial Contact
Call-in

Direct Mail Referral—by Whom? ______________________________

Current Supplier _________________________________________________________
Approximate Monthly Sales Volume _________________________________________
Action Taken to Follow-up
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Sales Calls History
Comments
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
General Comments
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

...
Sales Prospect File
N ew Prospect C urrent Client F o llow-up Date _________________
Company Name __________________________________________________________
Contact _________________________________________________________________
Title _________________________________ Phone ____________________________
Address ________________________________________________________________
Source of Initial Contact
Call-in Direct Mail Referral—by Whom? ______________________________
Current Supplier _________________________________________________________
Approximate Monthly Sales Volume _________________________________________
Action Taken to Follow-up
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Sales Calls History
Comments
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
General Comments
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Mẫu hồ sơ khách hàng tiềm năng bằng tiếng anh - Trang 2
Mẫu hồ sơ khách hàng tiềm năng bằng tiếng anh - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu hồ sơ khách hàng tiềm năng bằng tiếng anh 9 10 111