Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hồ sơ nghiệm thu

Được đăng lên bởi luongykhoavt
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 7059 lần   |   Lượt tải: 4 lần
DANH MỤC BIỂU MẪU THEO NGHỊ
ĐỊNH
17,18 & 209/2004/NĐ-CP
STT

TÊN BIỂU MẪU

A

DANH MỤC

1

DATA

2

DANH MỤC HỒ SƠ TÀI LIỆU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH

B

HỒ SƠ PHÁP LÝ

1

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ TVGS CÔNG TRÌNH

2

QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI CÁN BỘ TVGS CÔNG TRÌNH

B

PHẦN CHUẨN BỊ THI CÔNG

1

BB BÀN GIAO MỐC - VỊ TRÍ - MẶT BẰNG

2

BB KIỂM TRA MỐC CAO ĐỘ

2

BB KIỂM TRA MỐC TOẠ ĐỘ

3

PHIẾU LẤY MẪU VẬT LIỆU NGOÀI HIỆN TRƯỜNG

4

PHIẾU CHẤP THUẬN MẪU VẬT LIỆU & THÀNH PHẨM XD

5

PHIẾU CHẤP THUẬN THAY ĐỔI MẪU VẬT LIỆU & THÀNH PHẨM XD

6

PHIẾU XÁC NHẬN MẪU VẬT LIỆU & THÀNH PHẨM XD ĐƯA VÀO CT

7

PHIẾU LẤY MẪU BT

8

BB CHỨNG KIẾN ÉP MẪU

9

PHIẾU KIỂM TRA CAO ĐỘ HOÀN THIỆN

10

PHIẾU KIỂM TRA ĐỘ LỆCH TRỤC CỦA CẤU KIỆN

11

BB XÁC NHẬN THAY ĐỔI T.KẾ & XỬ LÝ KỸ THUẬT THI CÔNG

C

BB KIỂM TRA & BB XỬ LÝ KỸ THUẬT

1

BB XỬ LÝ VI PHẠM KỸ THUẬT THI CÔNG

2

BB XỬ LÝ KỸ THUẬT THI CÔNG

3

BẢNG KÊ NHỮNG THAY ĐỔI SO VỚI THIẾT KẾ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

4

BẢNG KÊ NHỮNG CÔNG VIỆC CHƯA HOÀN THÀNH

5

BẢNG KÊ NHỮNG HƯ HỎNG SAI SÓT

6

PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC SỬA CHỮA

7

BÁO CÁO BỔ SUNG CÔNG VIỆC THI CÔNG TẠI HIỆN TRƯỜNG

D

BB NGHIỆM THU

1

BB NGHIỆM THU THIẾT KẾ

2

BB NGHIỆM THU XÂY LẮP (MẪU CHUNG)

3

BB NGHIỆM THU SAN LẤP MẶT BẰNG

STT

TÊN BIỂU MẪU

4

BB NGHIỆM THU ĐÀO ĐẤT MÓNG

5

BB NGHIỆM THU CỌC ĐÚC SẴN TRƯỚC KHI ĐÓNG

6

BB NGHIỆM THU CỌC ĐÚC SẴN TRƯỚC KHI ÉP

7

BB NGHIỆM THU ĐÓNG CỌC

8

BB NGHIỆM THU ÉP CỌC

9

BB NGHIỆM THU BT LÓT

10

BB NGHIỆM THU VÁN KHUÔN - CỐT THÉP

11

BB NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG BT

12

BB NGHIỆM THU XÂY TƯỜNG

13

BB NGHIỆM THU GIA CÔNG CẤU KIỆN THÉP

14

BB NGHIỆM THU LẮP ĐẶT CẤU KIỆN THÉP

15

BB NGHIỆM THU CÔNG TÁC MÁI

16

BB NGHIỆM THU CÔNG TÁC TRÁT

17

BB NGHIỆM THU CÔNG TÁC TRẦN TREO

18

BB NGHIỆM THU CÔNG TÁC ỐP GẠCH

19

BB NGHIỆM THU CÔNG TÁC LÁNG

20

BB NGHIỆM THU CÔNG TÁC LÁT NỀN

21

BB NGHIỆM THU CÔNG TÁC SƠN

22

BB NGHIỆM THU CÔNG TÁC ĐÁ RỬA

23

BB NGHIỆM THU CÔNG TÁC KÍNH - CỬA

24

BBNT LẮP ĐẶT TĨNH THIẾT BỊ

25

BBNT HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CTXD, GIAI ĐOẠN THI CÔNG XD

26

BB NGHIỆM THU THIẾT BỊ CHẠY THỬ ĐƠN ĐỘNG KHÔNG TẢI

27

BB NGHIỆM THU THIẾT BỊ CHẠY THỬ LIÊN ĐỘNG KHÔNG TẢI

28

BB NGHIỆM THU THIẾT BỊ CHẠY THỬ LIÊN ĐỘNG CÓ TẢI

E

BB HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH

1

BBNT HOÀN THÀNH HẠNG MỤC HOẶC CÔNG TRÌNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

2

BB KIỂM TRA HỒ SƠ NGHIỆM THU

3

BÌA BÁO CÁO TVGS

4

BÁO CÁO CỦA TVGS VỀ CHẤT LƯỢNG XD CÔNG TRÌNH

5

BÁO CÁO CỦA CHỦ ĐẦU TƯ VỀ CHẤT LƯỢNG XD CÔNG TRÌNH

To : MENU

To : DANH MỤC TÀI LIỆU

DỮ LIỆU CƠ BẢN (D...
STT TÊN BIỂU MẪU
A DANH MỤC
1
DATA
2
DANH MỤC HỒ SƠ TÀI LIỆU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH
B HỒ SƠ PHÁP LÝ
1
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ TVGS CÔNG TRÌNH
2
QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI CÁN BỘ TVGS CÔNG TRÌNH
B PHẦN CHUẨN BỊ THI CÔNG
1
BB BÀN GIAO MỐC - VỊ TRÍ - MẶT BẰNG
2
BB KIỂM TRA MỐC CAO ĐỘ
2
BB KIỂM TRA MỐC TOẠ ĐỘ
3
PHIẾU LẤY MẪU VẬT LIỆU NGOÀI HIỆN TRƯỜNG
4
PHIẾU CHẤP THUẬN MẪU VẬT LIỆU & THÀNH PHẨM XD
5
PHIẾU CHẤP THUẬN THAY ĐỔI MẪU VẬT LIỆU & THÀNH PHẨM XD
6
PHIẾU XÁC NHẬN MẪU VẬT LIỆU & THÀNH PHẨM XD ĐƯA VÀO CT
7
PHIẾU LẤY MẪU BT
8
BB CHỨNG KIẾN ÉP MẪU
9
PHIẾU KIỂM TRA CAO ĐỘ HOÀN THIỆN
10
PHIẾU KIỂM TRA ĐỘ LỆCH TRỤC CỦA CẤU KIỆN
11
BB XÁC NHẬN THAY ĐỔI T.KẾ & XỬ LÝ KỸ THUẬT THI CÔNG
C BB KIỂM TRA & BB XỬ LÝ KỸ THUẬT
1
BB XỬ LÝ VI PHẠM KỸ THUẬT THI CÔNG
2
BB XỬ LÝ KỸ THUẬT THI CÔNG
3
BẢNG KÊ NHỮNG THAY ĐỔI SO VỚI THIẾT KẾ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
4
BẢNG KÊ NHỮNG CÔNG VIỆC CHƯA HOÀN THÀNH
5
BẢNG KÊ NHỮNG HƯ HỎNG SAI SÓT
6
PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC SỬA CHỮA
7
BÁO CÁO BỔ SUNG CÔNG VIỆC THI CÔNG TẠI HIỆN TRƯỜNG
D BB NGHIỆM THU
1
BB NGHIỆM THU THIẾT KẾ
2
BB NGHIỆM THU XÂY LẮP (MẪU CHUNG)
3
BB NGHIỆM THU SAN LẤP MẶT BẰNG
DANH MỤC BIỂU MẪU THEO NGHỊ
ĐỊNH
17,18 & 209/2004/NĐ-CP
Mẫu hồ sơ nghiệm thu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu hồ sơ nghiệm thu - Người đăng: luongykhoavt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
Mẫu hồ sơ nghiệm thu 9 10 187