Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hóa đơn bán hàng Tiếng anh

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 655 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sales Receipt
Salesperson
Customer
Địa chỉ:
City
Qty.

Ngày
Điện thoại:
State

ZIP

Item/Description

Cash
Visa/MasterCard/American Express

Price/Unit

Expires

Total

Total
Due

All returns and exchanges must be accompanied by this slip.

...
Sales Receipt
Salesperson Ngày
Customer Điện thoại:
Địa chỉ:
City State ZIP
Qty. Item/Description Price/Unit Total
Cash
Visa/MasterCard/American Express
Expires Total
Due
All returns and exchanges must be accompanied by this slip.
Mẫu hóa đơn bán hàng Tiếng anh - Trang 2
Mẫu hóa đơn bán hàng Tiếng anh - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu hóa đơn bán hàng Tiếng anh 9 10 495