Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng cộng tác viên kinh doanh

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 438 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN KINH DOANH
(Số: …/ CTV)
Hôm nay, ngày…………………….., tại………………….. chúng tôi gồm:
Bên A: (Người sử dụng lao động)
Ông:
Chức vụ:
Đại
cho:

diện

Điện thoại:
Địa chỉ:
Bên B: (Người lao động)
Ông:
Sinh ngày:
Địa chỉ :
Số CMND:
Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều
khoản sau:
Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng
- Loai hợp đồng: Cộng tác viên kinh doanh
- Thời hạn: … tháng, từ ngày … tháng … năm …. đến ngày … tháng …
năm …
Điều 2: Chế độ làm việc
- Thời giờ làm việc: Không bắt buộc
- Được cấp phát sử dụng những thiết bị có tại trụ sở công ty bao gồm: máy
tính để bàn, internet, điện thoại cố định, máy in, văn phòng phẩm,…
- Được thanh toán các khoản phí gửi thư từ qua Bưu điện, phí chuyển tiền
(nếu có).
- Được quyền điều chỉnh và quyết định giá trị Hợp đồng trong khung giá
quy định của công ty
Điều 3: Mức chi trả hoa hồng cho CTV
1. Chi trả hoa hồng:
- Mức 1: chi trả phần trăm hoa hồng cho website và phần mềm:
CTV được hưởng lợi nhuận của hợp đồng theo khung sau :

…% lợi nhuận với hợp đồng …. đến <…. VNĐ.
…% lợi nhuận với hợp đồng từ …. đến <…. VNĐ
…% lợi nhuận với hợp đồng từ …. đến <… VNĐ
…% lợi nhuận với hợp đồng từ …. đến <… VNĐ
…% lợi nhuận với hợp đồng từ …. trở lên
- Mức 2: chi trả phần trăm lợi nhuận hosting (Trừ …% chi phí đầu vào của
công ty)
CTV được hưởng lợi nhuận của hợp đồng theo khung sau :
…% lợi nhuận với hợp đồng … đến <…. VNĐ.
…% lợi nhuận với hợp đồng từ … đến <… VNĐ.
- Mức 3: chi trả phần trăm lợi nhuận domain (Trừ chi phí đầu vào của
công ty)
CTV được hưởng lợi nhuận của hợp đồng theo khung sau :
…% lợi nhuận với hợp đồng … đến <… VNĐ.
…% lợi nhuận với hợp đồng từ … đến <… VNĐ.
- Khoản mở rộng (Áp dụng trường hợp cộng tác viên đặt giá kèm theo hợp
đồng):
Cộng
tác viên có thể đặt giá kèm theo với mức giá không giới hạn và trích lại
phần trăm thuế cho công ty với mức thuế suất là …%.
Đặc biệt:
- CTV không cần trực tiếp đi tiếp xúc với khách hàng mà chỉ cần giới
thiệu khách hàng cho công ty, phía công ty sẽ có nhiệm vụ chăm sóc
khách hàng đó.
- Thời gian thanh toán: Sau khi công ty thu nhận được tiền từ khách hàng
thì người lao động cũng được hưởng ngay % của doanh thu mà công ty thu
được từ khách hàng tai thời điểm đó.
- Giá trị HĐ là khoản doanh thu mà công ty chính thức thu được từ các
HĐ, không tính các khoản thưởng lại cho KH.
Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động
1. Nghĩa vụ:
- Bả...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN KINH DOANH
(Số: …/ CTV)
Hôm nay, ngày…………………….., tại………………….. chúng tôi gồm:
Bên A: (Người sử dụng lao động)
Ông:
Chức vụ:
Đại diện
cho:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Bên B: (Người lao động)
Ông:
Sinh ngày:
Địa chỉ :
Số CMND:
Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều
khoản sau:
Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng
- Loai hợp đồng: Cộng tác viên kinh doanh
- Thời hạn: tháng, từ ngày tháng năm …. đến ngày tháng
năm …
Điều 2: Chế độ làm việc
- Thời giờ làm việc: Không bắt buộc
- Được cấp phát sử dụng những thiết bị có tại trụ sở công ty bao gồm: máy
tính để bàn, internet, điện thoại cố định, máy in, văn phòng phẩm,…
- Được thanh toán các khoản phí gửi thư từ qua Bưu điện, phí chuyển tiền
(nếu có).
- Được quyền điều chỉnh quyết định giá trị Hợp đồng trong khung giá
quy định của công ty
Điều 3: Mức chi trả hoa hồng cho CTV
1. Chi trả hoa hồng:
- Mức 1: chi trả phần trăm hoa hồng cho website và phần mềm:
CTV được hưởng lợi nhuận của hợp đồng theo khung sau :
Mẫu hợp đồng cộng tác viên kinh doanh - Trang 2
Mẫu hợp đồng cộng tác viên kinh doanh - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu hợp đồng cộng tác viên kinh doanh 9 10 194