Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ sơn nhà

Được đăng lên bởi Tuan Nguyen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2775 lần   |   Lượt tải: 9 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

HỢP ĐỒNG
CUNG CẤP VẬT TƯ VÀ GIAO KHOÁN NHÂN CÔNG
Số:
/HĐNC
- Căn cứ vào bộ luật Dân sự sửa đổi tại kỳ họp Quốc hội khoá X lần thứ 7 được thông qua
ngày 14/6/2005 và có hiệu lực ngày 01/01/2006,
- Căn cứ vào hiện trạng thực tế tại Công trình,
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng thực hiện Hợp đồng của các bên.
Hôm nay, ngày

tháng

năm 2013, chúng tôi gồm:

I. BÊN A:
- Đại diện : Ông/bà
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Mã số thuế:

Chức vụ :
Fax:

II. BÊN B: CÔNG TY TNHH XD TM VÀ DV QT VIỆT NAM.
- Đại diện : Ông Nguyễn Quang Huy
Chức vụ : Giám đốc
- Địa chỉ: Số 8 ngách 122/10/10 Phố Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội
- Điện thoại: 04 38627760
Fax: 04 38627760
- Mã số thuế: 0105321353.
- Tài khoản số: 14024350789013 tại ngân hàng Techcombank CN Láng Hạ
Hai bên đã cùng nhau thỏa thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng này, trong đó, bên A
đồng ý mua, thuê bên B cung cấp vật tư và đảm nhận phần nhân công thi công trình nhà
tại địa chỉ: ……………………………………………. Với các điều khoản và nội dung
như sau:
ĐIỀU I: NỘI DUNG CÔNG VIỆC:

1. Bên A đồng ý giao và bên B đồng ý nhận cung cấp và thi công hạng mục sơn hoàn
thiện nội và ngoại thất công trình: ……………………………………….
2. Các hạng mục công việc mà bên B nhận thi công gồm:
A. Cung cấp vật tư :
- Theo nhu cầu thực tế và thỏa thuận của hai bên.
- Bên B cung cấp đúng, đủ sản phẩm sơn lót, sơn phủ, sơn chống thấm, sơn dầu, bột bả
tường…theo đúng khuyến cáo thi công và yêu cầu sử dụng của công trình.
- Sản phẩm được cung cấp đảm bảo đúng chủng loại, chất lượng, nguồn gốc xuất xứ
( Đảm bảo đủ các chứng chỉ chất lượng liên quan kèm theo).

B. Quy trình thi công sơn, bả matit bề mặt nội, ngoại thất:
- Dùng đá mài, giấy giáp, giẻ ẩm làm nhẵn, vệ sinh làm sạch bề mặt tường.
- Dùng dụng cụ chuyên dụng bả 01 lớp bột bả, sửa chữa các vết lỗi, làm thẳng, phẳng
tường, khi soi ánh điện vào phải đảm bảo không nhìn rõ vết lồi lõm, tiếp tục dùng đá mài,
giấy giáp, giẻ ẩm làm nhẵn, vệ sinh làm sạch bề mặt tường.
- Dùng ru lô, chổi cọ sơn lót chống kiềm nội, ngoại thất 01 lớp.
- Dùng ru lô, chổi cọ sơn phủ 02 lớp sơn màu nội, ngoại thất.
- Thời gian thi công lớp sơn tiếp theo phải đảm bảo từ 2- 4 giờ
ĐIỀU II: GIÁ CẢ, KHỐI LƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá cả, khối lượng:
- Vật tư:
Stt
1
2
3

Sản phẩm

Đơn giá

Số lượng

Thành tiền

Ghi chú

Tổng cộng:
(Bằng chữ:….)

- Đơn giá nhân công: (Theo đơn giá thị trường từng thời điểm và điều kiện thi công)
+ Sơn trong nhà: ……………..
+ Sơn...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----
HỢP ĐỒNG
CUNG CẤP VẬT TƯ VÀ GIAO KHOÁN NHÂN CÔNG
Số: /HĐNC
- Căn cứ vào bộ luật Dân sự sửa đổi tại kỳ họp Quốc hội khoá X lần thứ 7 được thông qua
ngày 14/6/2005 và có hiệu lực ngày 01/01/2006,
- Căn cứ vào hiện trạng thực tế tại Công trình,
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng thực hiện Hợp đồng của các bên.
Hôm nay, ngày tháng năm 2013, chúng tôi gồm:
I. BÊN A:
- Đại diện : Ông/bà Chức vụ :
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Fax:
- Mã số thuế:
II. BÊN B: CÔNG TY TNHH XD TM VÀ DV QT VIỆT NAM.
- Đại diện : Ông Nguyễn Quang Huy Chức vụ : Giám đốc
- Địa chỉ: Số 8 ngách 122/10/10 Phố Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội
- Điện thoại: 04 38627760 Fax: 04 38627760
- Mã số thuế: 0105321353.
- Tài khoản số: 14024350789013 tại ngân hàng Techcombank CN Láng Hạ
Hai bên đã cùng nhau thỏa thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng này, trong đó, bên A
đồng ý mua, thuê bên B cung cấp vật đảm nhận phần nhân công thi công trình nhà
tại địa chỉ: …………………………………………. Với các điều khoản và nội dung
như sau:
ĐIỀU I: NỘI DUNG CÔNG VIỆC:
1. Bên A đồng ý giao n B đồng ý nhận cung cấp thi công hạng mục sơn hoàn
thiện nội và ngoại thất công trình: ……………………………………….
2. Các hạng mục công việc mà bên B nhận thi công gồm:
A. Cung cấp vật tư :
- Theo nhu cầu thực tế và thỏa thuận của hai bên.
- Bên B cung cấp đúng, đủ sản phẩm sơn lót, sơn phủ, sơn chống thấm, sơn dầu, bột bả
tường…theo đúng khuyến cáo thi công và yêu cầu sử dụng của công trình.
- Sản phẩm được cung cấp đảm bảo đúng chủng loại, chất lượng, nguồn gốc xuất x
( Đảm bảo đủ các chứng chỉ chất lượng liên quan kèm theo).
Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ sơn nhà - Trang 2
Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ sơn nhà - Người đăng: Tuan Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ sơn nhà 9 10 525