Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng dịch vụ

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 402 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
TỐI ƯU KẾT QUẢ TÌM KIẾM TỰ NHIÊN TRÊN GOOGLE
Số: ……./2012/HĐSEO/SUNLAW-ABC
1 Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
2 Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
3 Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 đã được sửa đổi bổ sung theo Luật sửa đổi bổ
sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009 và các văn
bản hướng dẫn thi hành;
4 Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo năm 2001 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
5 Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 28 tháng 08 năm 2008 về
quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;
6 Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai Bên.
Hôm nay, ngày ... ... tháng ... ... năm 2012 tại TP Hà Nội, chúng tôi gồm có:
BÊN
A:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SUNLAW
Người

đại

diện:

Ông Lê Minh Trương

Chức vụ:

Giám đốc

Địa chỉ:

120A4, ngõ 129, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Địa chỉ viết
hóa đơn:
Số điện thoại: 0435510350

Fax: 0435510350

Số tài khoản:
Mã số thuế:

0104078829

Website:

 ᄃ

Email:

contact@sunlaw.com.vn

BÊN VPĐD CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ
B:

……
Người
diện:
Chức vụ:

đại

Bà ……………….
………………………..

Địa

chỉ

VPĐD:
Số

điện

thoại:
Trụ

sở

chính:

………………………..
08 ..........................

Fax: ..................

………………………………………………………………..

VP GD HN:................................................................................................
Số

điện

thoại:
Website:
Số

04 3......................

Fax: 043 …………………

www.

Email:

tài

khoản:
Tên

tài

khoản
Mã số thuế:

“Hai Bên” trong hợp đồng này được hiểu là Bên A và Bên B.
Hai Bên thống nhất ký kết hợp đồng dịch vụ này với các điều khoản cụ thể sau:
ĐIỀU 1: NGUYÊN TẮC GIAO KẾT HỢP ĐỒNG
1 Tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc.
1 Bình đẳng, trung thực, thiện chí.
1 Cùng có lợi.
1 Không trái pháp luật và đạo đức xã hội.
ĐIỀU 2: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
1 Bên A thuê Bên B và Bên B đồng ý cung cấp dịch vụ quảng cáo Google tối ưu kết
quả tự nhiên (Không tính vị trí hình ảnh, video, bản đồ) cho Bên A với nội dung cụ
thể như sau:
7 Website: www.... thuộc sở hữu của Bên A.
8 Công cụ tìm kiếm: Google Việt Nam –  ngôn ngữ tiếng Việt
9 Dịch vụ Bên B cung cấp nhằm đưa 05 từ khóa lên Top 5 kết quả tìm kiếm tự nhiên
của 
10 Danh sách từ khóa yêu cầu lên Top:
Stt

Từ khóa

Stt

Từ khóa

Stt

Từ khó...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
TỐI ƯU KẾT QUẢ TÌM KIẾM TỰ NHIÊN TRÊN GOOGLE
Số: ……./2012/HĐSEO/SUNLAW-ABC
1 Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
2 Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
3 Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 đã được sửa đổi bổ sung theo Luật sửa đổi bổ
sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009 các văn
bản hướng dẫn thi hành;
4 Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo năm 2001 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
5 Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 28 tháng 08 năm 2008 v
quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;
6 Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai Bên.
Hôm nay, ngày ... ... tháng ... ... năm 2012 tại TP Hà Nội, chúng tôi gồm có:
BÊN
A:
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SUNLAW
Người đại
diện:
Ông Lê Minh Trương
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: 120A4, ngõ 129, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Địa chỉ viết
hóa đơn:
Số điện thoại: 0435510350 Fax: 0435510350
Số tài khoản:
Mã số thuế: 0104078829
Website:
www.sunlaw.com.vn
Email: contact@sunlaw.com.vn
BÊN
B:
VPĐD CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ
……
Người đại
diện:
Bà ……………….
Chức vụ: ………………………..
Mẫu hợp đồng dịch vụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu hợp đồng dịch vụ - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Mẫu hợp đồng dịch vụ 9 10 195