Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng hợp tác

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 274 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC
Bên A:
Cty TNHH TM & DV NHỊP SÓNG
Địa chỉ :
ĐT :
Người đại diện :
Ông/Bà: …………………………………………………….
Bên B:
Ông/Bà :…………………….………………………………………
Số CMND :……………………………………..............................
Địa chỉ :………………………………………………………………
Điện thoại……………………………………………………………
Sau khi bàn bạc và thỏa thuận giữa 2 bên, chúng tôi thống nhất các điều khoản sau :
Điều 1 :
-Thời hạn hợp đồng 12 tháng (không gia hạn).
Điều 2:
- Bên A cho bên B vay với số tiền là :…………………….. đồng với lãi suất 2%/ tháng.
- Thời hạn vay là 12 tháng. Thời gian trả tiền lãi vay là ngày cuối tháng.
- Bên B có thể trả vốn trước thời hạn và phải thông báo bên A trước 1 tháng.
Điều 3: Cho thuê máy, PS kit
a- Cho thuê máy:
Bên A đồng ý cho Bên B thuê ……..máy với giá 2,500,000 đồng/ máy / tháng để làm cơ sở
hoạt động kinh doanh. Số lượng tối đa 6 máy.
Địa điểm giao máy là 68 Đặng Văn Ngữ. Biên bản nghiệm thu sẽ được lập khi giao máy.
Trong thời gian cho thuê, bên B sẽ chịu chi phí sửa chữa nếu có.
b- Cho thuê PS kit (soft+ cataloge+key):
Bên A đồng ý cho Bên B thuê …… bộ PS kit với giá 700,000 đồng/ bộ/ tháng. Tối đa 6 bộ.
Tổng cộng a và b (cả máy và PS kit) không quá 10 bộ.
Sau 3 tháng ký hợp đồng, bên B sẽ đặt cọc cho bên A số tiền 1000USD/máy, 400USD/bộ PS kit. Số
tiền này bên A sẽ trả lại cho bên B khi kết thúc hợp đồng.
Tiền cho thuê sẽ được trả vào ngày cuối tháng.
Bên B có thể chuyển từ hình thức thuê máy sang mua máy vào bất cứ thời điểm nào khi thấy đủ điều
kiện.
Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web 

Điều 4: Điều khoản bắt buộc : Bên B phải chọn 1 trong 2, có thể chọn cả 2 nếu muốn.
A – Tiêu thụ máy:
Trong thời gian hợp tác (12 tháng ) bên B sẽ tiêu thụ cho bên A tối thiểu là 50 máy PS với giá
20,000,000 đồng/máy (hai mươi triệu đồng Việt Nam) với cấu hình theo bảng phụ lục đính kèm, trung bình 5
máy/ tháng. Riêng 2 tháng đầu là 3 máy/ tháng.
+ Nếu số lượng máy bán >50, bên B sẽ được bên A khấu trừ 5%.
+ Nếu số lượng máy bán >100, bên B sẽ được bên A khấu trừ 10%.
Việc khấu trừ sẽ được thực hiện khi kết thúc hợp đồng.
Phương thức:
+ Bên B giao cho bên A 30% tiền máy ngay sau khi đặt hàng.
+ Thời gian từ lúc đặt hàng đến lúc giao hàng là 3-7 ngày.
+ Máy được bàn giao và nghiệm thu tại Sài Gòn.
+ Tiền vận chuyển do bên A chịu khi số máy >= 3 máy/ lần.
B- Hợp tác với bên thứ 3:
Bên B có thể hợp tác với bên thứ 3 bằng cách:
- Trả hết cho bên A 15,000,000 đồng/ máy ngay sau khi...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
HỢP ĐỒNG HỢP TÁC
Bên A:
Cty TNHH TM & DV NHỊP SÓNG
Địa chỉ :
ĐT :
Người đại diện :
Ông/Bà: …………………………………………………….
Bên B:
Ông/Bà :…………………….………………………………………
Số CMND :……………………………………..............................
Địa chỉ :………………………………………………………………
Điện thoại……………………………………………………………
Sau khi bàn bạc và thỏa thuận giữa 2 bên, chúng tôi thống nhất các điều khoản sau :
Điều 1 :
-Thời hạn hợp đồng 12 tháng (không gia hạn).
Điều 2:
- Bên A cho bên B vay với số tiền là :…………………….. đồng với lãi suất 2%/ tháng.
- Thời hạn vay là 12 tháng. Thời gian trả tiền lãi vay là ngày cuối tháng.
- Bên B có thể trả vốn trước thời hạn và phải thông báo bên A trước 1 tháng.
Điều 3: Cho thuê máy, PS kit
a- Cho thuê máy:
Bên A đồng ý cho Bên B thuê ……..máy với giá 2,500,000 đồng/ máy / tháng để làm cơ sở
hoạt động kinh doanh. Số lượng tối đa 6 máy.
Địa điểm giao máy là 68 Đặng Văn Ngữ. Biên bản nghiệm thu sẽ được lập khi giao máy.
Trong thời gian cho thuê, bên B sẽ chịu chi phí sửa chữa nếu có.
b- Cho thuê PS kit (soft+ cataloge+key):
Bên A đồng ý cho Bên B thuê …… bộ PS kit với giá 700,000 đồng/ bộ/ tháng. Tối đa 6 bộ.
Tổng cộng a và b (cả máy và PS kit) không quá 10 bộ.
Sau 3 tháng ký hợp đồng, bên B sẽ đặt cọc cho bên A số tiền 1000USD/máy, 400USD/bộ PS kit. Số
tiền này bên A sẽ trả lại cho bên B khi kết thúc hợp đồng.
Tiền cho thuê sẽ được trả vào ngày cuối tháng.
Bên B có thể chuyển từ hình thức thuê máy sang mua máy vào bất cứ thời điểm nào khi thấy đủ điều
kiện.
Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/.
Mẫu hợp đồng hợp tác - Trang 2
Mẫu hợp đồng hợp tác - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu hợp đồng hợp tác 9 10 221