Ktl-icon-tai-lieu

MẪU " HỢP ĐỒNG MUA BÁN RƯỢU"

Được đăng lên bởi yuribaby1010
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 4924 lần   |   Lượt tải: 20 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN
- Căn cứ vào Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua
ngày 14/6/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.
- Căn cứ vào Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của nước CHXHCNVN được Quốc hội
thông qua ngày 05/5/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu kinh doanh của hai bên.
Hôm nay, ngày tháng năm 2014, tại Hà Nội, chúng tôi gồm có:
BÊN A:
Công Ty TNHH TM&DV Đại Minh
Điện thoại

: 043.665.88.28

MST

: 0103836660

- Fax: 043.665.88.29

Số tài khoản : 0011003137434
Ngân hàng

: Vietcombank – Chi nhánh Ngô Quyền, Hà Nội

Đại diện

: Ông Trần Thanh Sang

Chức danh

: Giám đốc

BÊN B:
Địa chỉ

:

Điện thoại

:

Đại diện

:

Chức danh

:

MST

:

- Fax:

Số tài khoản :
Ngân hàng

:
1

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng tiêu thụ các sản phẩm
rượu vang Pháp , Chile , Uc, Mĩ, Italy, Tây Ban Nha … do Công ty TNHH TM Đại Minh phân
phối với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: HÀNG HÓA
1.1 Bên A cung cấp cho Bên B các sản phẩm rượu vang được nhập khẩu & cung cấp tại Thị
trường Việt Nam
1.2 Bên A đảm bảo chất lượng sản phẩm theo đúng bảng công bố tiêu chuẩn chất lượng đã
đăng ký.

ĐIỀU 2 : GIÁ CẢ
2.1 Đơn giá như bảng báo giá đính kèm. Trường hợp có sự thay đổi đột biến từ nước ngoài,
bên A sẽ thông báo cho bên B bằng văn bản trước 15 ngày.

ĐIỀU 3 : PHƯƠNG THỨC GIAO NHẬN
4.1 Bên A giao hàng tại Hà Nội từ 9h sáng đến 5h chiều từ thứ Hai đến thứ Bảy dựa theo lời
đề nghị của bên B.
4.2 Bên A cung cấp rượu theo đơn đặt hàng của bên B, đảm bảo thời gian, số lượng và chất
lượng theo đơn đặt hàng của bên B.

ĐIỀU 4 : TRÁCH NHIỆM MỖI BÊN
4.1 BÊN A
- Hỗ trợ cho Bên B giá bán cạnh tranh và tốt nhất
- Cung cấp hàng hóa với số lượng bên B yêu cầu với đầy đủ giấy tờ hợp lệ :
+ Rượu đã dán tem nhập khẩu
+ Đảm bảo chất lượng nhập chính gốc
+ Giao hàng đúng thỏa thuận
- Cùng nhau thỏa thuận phương thức hỗ trợ làm chương trình cho khách hàng
- Bên A có quyền từ chối giao các đơn hàng tiếp theo nếu bên B chưa thực hiện đúng và đầy
đủ các thủ tục thanh toán nêu trong hợp đồng này

2

- Trong trường hợp giám đốc hoặc người quản lý không tiếp tục làm việc ở bên B nữa thì
người kế nhiệm hoặc chủ sở hữu của bên B phải có trách nhiệm thực hiện hợp đồng và thanh toán
tất cả các khoản nợ của bên B cho bên A
- Trong trường hợp bất kỳ loại rượu nào bên B không bán được hoặc không bán chạy, bên B
có thể đổi sang loại rượu khác của bên A. Bên...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG MUA BÁN
- Căn cứ vào Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua
ngày 14/6/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.
- Căn cứ vào Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của nước CHXHCNVN được Quốc hội
thông qua ngày 05/5/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu kinh doanh của hai bên.
Hôm nay, ngày tháng năm 2014, tại Hà Nội, chúng tôi gồm có:
BÊN A:
Công Ty TNHH TM&DV Đại Minh
Điện thoại : 043.665.88.28 - Fax: 043.665.88.29
MST : 0103836660
Số tài khoản : 0011003137434
Ngân hàng : Vietcombank – Chi nhánh Ngô Quyền, Hà Nội
Đại diện : Ông Trần Thanh Sang
Chức danh : Giám đốc
BÊN B:
Địa chỉ :
Điện thoại : - Fax:
Đại diện :
Chức danh :
MST :
Số tài khoản :
Ngân hàng :
1
MẪU " HỢP ĐỒNG MUA BÁN RƯỢU" - Trang 2
MẪU " HỢP ĐỒNG MUA BÁN RƯỢU" - Người đăng: yuribaby1010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
MẪU " HỢP ĐỒNG MUA BÁN RƯỢU" 9 10 263