Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Hợp đồng mượn xe

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 272 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỢP ĐỒNG MƯỢN XE
Số: ………………
TPHCM, Ngày..........tháng...........năm...........
BÊN MƯỢN (BÊN A):
CÔNG TY TNHH THẮNG LỆ HOA
Địa chỉ: LÔ A003 C/C Cây Mai, Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 16, Quận 11
Điện thoại:............................................................ Fax: ....................................................
Email:................................................................................................................................
Mã số thuế:................................................................
Do Ông Trần Ngọc Thắng

– Giám đốc làm đại diện

BÊN CHO MƯỢN: ( BÊN B)
(Nếu là công ty thì ghi như phía trên)
Họ và tên:................................................................................................................................................
Sinh ngày:........................................... Dân tộc:...................................... Quốc tịch:...............................
CMND số:........................................... Ngày cấp:....................................Nơi cấp:..................................
Địa chỉ thường trú:..................................................................................................................................
Đồng ý ký kết hợp đồng mượn xe với điều khoản và điều kiện như sau:
ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
-

Bên B đồng ý cho Bên A mượn

Xe................................................................
Nhãn hiệu:....................................................
Biển kiểm soát số:........................................
Các thông số khác:.......................................(nếu có)

-

Thời gian cho mượn:.........................Từ ngày:................................. đến ngày:................................

-

Mục đích mượn: ...............................................................................................................................

ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
1/ Quyền và nghĩa vụ của Bên B:
-

Giao xe Bên A đúng ngày thoả thuận có giá trị.

-

Được hưởng phí dịch vụ được quy định trong hợp đồng này.

2/ Quyền và nghĩa vụ của Bên A:
-

Sử dụng đúng mục đích thuê

-

Được sửa chữa nếu hư hỏng trong quá trình sử dụng và phải chịu mọi chi phí sửa chữa.

-

Có trách nhiệm đối với tác hại gây ra do bên thứ ba khi sử dụng.

-

Chịu trách nhiệm trả mọi chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng: xăng, tài xế, sửa chữa ....

-

Thanh toán tiền thuê xe đúng hạn cho Bên A

ĐIỀU 3: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
-

Hai bên cam kết thực hiện đầy đ...
HỢP ĐỒNG MƯỢN XE
Số: ……………
TPHCM, Ngày..........tháng...........năm...........
BÊN MƯỢN (BÊN A):
CÔNG TY TNHH THẮNG LỆ HOA
Địa chỉ: A003 C/C Cây Mai, Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 16, Quận 11
Điện thoại:............................................................ Fax: ....................................................
Email:................................................................................................................................
số thuế:................................................................
Do Ông Trần Ngọc Thắng Giám đốc làm đại diện
BÊN CHO MƯỢN: ( BÊN B)
(Nếu công ty thì ghi như phía trên)
Họ tên:................................................................................................................................................
Sinh ngày:........................................... Dân tộc:...................................... Quốc tịch:...............................
CMND số:...........................................Ny cấp:....................................Nơi cấp:..................................
Địa chỉ thường trú:..................................................................................................................................
Đồng ý kết hợp đồng mượn xe với điều khoản điều kiện như sau:
ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
- Bên B đồng ý cho Bên A mượn Xe................................................................
Nhãn hiệu:....................................................
Biển kiểm soát số:........................................
Các thông số khác:.......................................(nếu có)
- Thời gian cho mượn:.........................Từ ngày:.................................đến ngày:................................
- Mục đích mượn: ...............................................................................................................................
ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
1/ Quyền nghĩa vụ của Bên B:
- Giao xe Bên A đúng ngày thoả thuận giá trị.
- Được hưởng phí dịch vụ được quy định trong hợp đồng này.
2/ Quyền nghĩa vụ của Bên A:
- Sử dụng đúng mục đích thuê
- Được sửa chữa nếu hỏng trong quá trình sử dụng phải chịu mọi chi phí sửa chữa.
- trách nhiệm đối với tác hại gây ra do bên thứ ba khi sử dụng.
- Chịu trách nhiệm trả mọi chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng: xăng, tài xế, sửa chữa ....
Mẫu Hợp đồng mượn xe - Trang 2
Mẫu Hợp đồng mượn xe - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu Hợp đồng mượn xe 9 10 746