Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng nhập khẩu mua bán thiết bị điện lạnh

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 253 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MUA THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH
Số:..............................
Ngày:..........................
Giữa các bên:.............…………………………………………………………………………..
Tel:.............................………………………...Fax:....………………………………………...
Telex:.........................…………………………………………………………………………
Đại diện bởi ông:........................................................Tổng Giám Đốc
sau đây được gọi là Bên mua.
Và:..............................…………………………………………………………………………..
Sau đây được gọi là Bên bán.
Hai bên đã nhất trí như sau:
ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG
Bên mua đồng ý mua và Bên bán đồng ý bán những trang thiết bị và phụ tùng dưới đây với
giá cả ghi trong Điều này với những điều kiện quy định trong Điều 2 hay những quy định khác ở
những điều khoản khác của hợp đồng này.
SỐ TT
MÔ TẢ CHI TIẾT
SỐ LƯỢNG
GIÁ USD/CIF
HCMC
(Tất cả những quy cách phẩm chất và mô tả chi tiết được ghi trong phụ lục số 1 đính kèm
theo đây như là một phần thiết yếu của hợp đồng này).
- Điều kiện giao hàng CIF Tp. Hồ Chí Minh (giá hàng + bảo hiểm + chi phí vận chuyển)
được diễn giải như trong Incoterms ấn bản 1990.
ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN BÁN
Bên bán được xem như có am hiểu tường tận và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất
và kinh doanh thiết bị điện lạnh, cam kết cung cấp.
2.1/ Tất cả trang thiết bị và phụ tùng mới hoàn toàn như được mô tả trong phụ lục số 1 của
hợp đồng này.
2.2/ Tất cả những tài liệu cần thiết như: sơ đồ bản vẽ chi tiết những quy cách vận hành trong
sử dụng dân dụng cũng như trong nhà máy công nghiệp, những chỉ dẫn lắp đặt và vận hành, hướng
dẫn bảo trì… sau đây sẽ được gọi là tài liệu kỹ thuật, tất cả được viết bằng tiếng Anh, trong đó sử
dụng hệ thống đo lường metric, những tài liệu này để giúp Bên mua có thể thực hiện sử dụng thiết bị
vào sử dụng dân dụng hoặc sử dụng trong nhà máy công nghiệp, lắp đặt và cung cấp dịch vụ, bảo trì
cho thiết bị. Tất cả những tài liệu trên đây đều sẽ thuộc về sở hữu của bên mua.
2.3/ Những trách nhiệm của bên bán theo điều khoản này vẫn hiệu lực cho đến hết thời hạn
bảo hành.
ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN MUA
3.1/ Bên mua sẽ thực hiện việc tháo dỡ và kiểm tra những thiết bị máy móc do bên bán giao
theo hợp đồng này tại địa điểm lắp đặt, với sự có mặt của đại diện bên mua và/hoặc Vinacontrol, chi
nhánh Tp. HCM.
3.2/ Bên mua sẽ cung cấp những dụng cụ thông thường và những điều kiện thuận lợi thỏa
đáng để cần thiết cho việc lắp đặt, chạy thử, vận hành thiết bị máy móc trong hợp đồng này.
3.3/ Việc lắp đăt thiết bị máy ...
HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MUA THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH
Số:..............................
Ngày:..........................
Giữa các bên:.............…………………………………………………………………………..
Tel:.............................………………………...Fax:....………………………………………...
Telex:.........................…………………………………………………………………………
Đại diện bởi ông:........................................................Tổng Giám Đốc
sau đây được gọi là Bên mua.
Và:..............................…………………………………………………………………………..
Sau đây được gọi là Bên bán.
Hai bên đã nhất trí như sau:
ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG
Bên mua đồng ý mua và Bên bán đồng ý bán những trang thiết bị và phụ tùng dưới đây với
giá cả ghi trong Điều này với những điều kiện quy định trong Điều 2 hay những quy định khác ở
những điều khoản khác của hợp đồng này.
SỐ TT MÔ TẢ CHI TIẾT SỐ LƯỢNG GIÁ USD/CIF
HCMC
(Tất cả những quy cách phẩm chất và mô t chi tiết được ghi trong phụ lục s 1 đính kèm
theo đây như là một phần thiết yếu của hợp đồng này).
- Điều kiện giao hàng CIF Tp. Hồ Chí Minh (giá hàng + bảo hiểm + chi phí vận chuyển)
được diễn giải như trong Incoterms ấn bản 1990.
ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN BÁN
Bên bán được xem như có am hiểu tường tận và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất
và kinh doanh thiết bị điện lạnh, cam kết cung cấp.
2.1/ Tất cả trang thiết bị và ph tùng mới hoàn toàn n được tả trong phụ lục số 1 của
hợp đồng này.
2.2/ Tất cả những tài liệu cần thiết như: sơ đồ bản vẽ chi tiết những quy cách vận hành trong
sử dụng dân dụng cũng như trong nhà máy công nghiệp, những chỉ dẫn lắp đặt vận hành, hướng
dẫn bảo trì… sau đây sẽ được gọi tài liệu kỹ thuật, tất c được viết bằng tiếng Anh, trong đó s
dụng hệ thống đo lường metric, những tài liệu này để giúp Bên mua có thể thực hiện sử dụng thiết bị
vào sử dụng dân dụng hoặc sử dụng trong nhà máy công nghiệp, lắp đặt và cung cấp dịch vụ, bảo trì
cho thiết bị. Tất cả những tài liệu trên đây đều sẽ thuộc về sở hữu của bên mua.
2.3/ Những trách nhiệm của n bán theo điều khoản y vẫn hiệu lực cho đến hết thời hạn
bảo hành.
ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN MUA
3.1/ Bên mua sẽ thực hiện việc tháo dỡ và kiểm tra những thiết bị máy móc do bên bán giao
theo hợp đồng này tại địa điểm lắp đặt, với sự có mặt của đại diện bên mua và/hoặc Vinacontrol, chi
nhánh Tp. HCM.
3.2/ Bên mua sẽ cung cấp những dụng cụ thông thường những điều kiện thuận lợi thỏa
đáng để cần thiết cho việc lắp đặt, chạy thử, vận hành thiết bị máy móc trong hợp đồng này.
3.3/ Việc lắp đăt thiết bị máy móc trên đây sẽ do bên mua thực hiện, tuân thủ theo những
hướng dẫn của bên bán và theo quy định trong tài liệu kỹ thuật do bên bán cung cấp.
ĐIỀU 4: GIAO HÀNG, THÔNG BÁO GIAO HÀNG VÀ BẢO HIỂM
4.1/ Bên bán sẽ gửi cho bên mua qua hệ thống phát nhanh DHL Express theo địa chỉ trên đây
bốn (04) bộ đầy đủ tài liệu kỹ thuật như được trong Điều 2 hợp đồng này trong vòng một (01) tháng
sau khi bên bán nhận được thư tín dụng đã được tu chỉnh hoàn hảo.
4.2/ Những trang thiết bị như ghi trong phụ lục s 1 của hợp này sẽ được giao lên tàu trong
vòng bốn (04) tháng kể từ khi bên bán đã nhận được thư tín dụng đã được tu chỉnh hoàn hảo.
Mẫu hợp đồng nhập khẩu mua bán thiết bị điện lạnh - Trang 2
Mẫu hợp đồng nhập khẩu mua bán thiết bị điện lạnh - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mẫu hợp đồng nhập khẩu mua bán thiết bị điện lạnh 9 10 922