Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng nk hạt điều thô 2013

Được đăng lên bởi doannhung0212
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1882 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BẢN DỊCH

HỢP ĐỒNG MẪU
(Hợp đồng thỏa thuận mua bán hạt điều thô nhập khẩu)
Số:…………………..
Ngày:……………….

I. Bên Bán
II. Bên Mua

:……………………………………………………..
……………………………………………………..
: …………………………………………………….
……………………………………………………..

Sau khi hai bên bàn bạc và thống nhất mua bán điều nguyên liệu nhập khẩu theo các điều kiện và
điều khoản sau (Bên mua đồng ý mua và bên bán đồng ý bán):
III. Loại hàng:
Hạt điều thô (hạt điều còn nguyên vỏ) nguồn gốc ………., mùa vụ 2013.
IV. Số lượng: ………………… tấn(+/- 5%)
V. Giá cả:
- Thống nhất mua và bán theo giá CIF, cảng đến TP. HCM, Việt Nam.
- Đơn giá: …………….USD/ tấn (trọng lượng tịnh)
- Trị giá hợp đồng: ……………………………….
VI. Qui cách đóng gói:
- Đóng trong bao đay, trọng lượng tịnh khoảng 80 kg/bao
- Trọng lượng của bao đay là 1 kg/cái
VII. Bảo hiểm: người bán chịu
VIII. Chất lượng và kiểm tra chất lượng:
- Chất lượng được kiểm định bởi cơ quan giám định ………………..
- Địa điểm kiểm tra chất lượng: theo yêu cầu của người mua
- Địa điểm cân hàng: tại kho người mua (đối với các công ty có đủ điều kiện) hoặc tại cảng TP.
HCM.
1. Tiêu chuẩn chất lượng:
- Định mức thu hồi:
tối thiểu ………lbs/bao/80kg.
- Tổng số hạt:
……….. hạt/kg.
- Hạt không hoàn toàn:
tối đa không quá …..%.
- Độ ẩm:
tối đa 10%.
- Tạp chất:
tối đa 0.5%.
- Nguyên liệu bị mốc đen bề mặt vỏ không được tính và người mua không phải trả cho người
bán.
2. Phương pháp lấy mẫu và kiểm định:
a. Phương pháp lấy mẫu:
- Lấy mẫu ngay sau khi mở cửa container.
- Bao bì chứa đựng phải là bao PE đậm màu (màu đen hoặc xanh đậm).
- Sau khi cho hàng mẫu vào bao chứa đựng phải kẹp chì ngay các đầu bao chứa đựng.
- Nơi cất mẫu: để ở nơi có nhiệt độ thoáng mát không quá 26 oC
b. Phương pháp kiểm định chất lượng điều thô:
1

- Thời gian kiểm mẫu không quá 24 giờ kể từ khi nhận mẫu (đối với chỉ tiêu tính định mức thu
hồi).
- Độ ẩm được đo bởi máy “Cashew Tester” ngay sau khi mở container để lấy mẫu.
c. Nhân điều được tính vào định mức thu hồi sau khi bóc vỏ lụa như sau:
- Khi kiểm tra nhân điều phải kiểm tra cả mặt ngoài và mặt trong của nhân điều.
- Nhân điều có màu trắng, màu vàng nhạt được tính vào định mức thu hồi.
- Nhân điều có màu vàng, màu nám mờ chiếm diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 30% diện tích nhân
điều thì được tính vào định mức thu hồi 100%, nếu lớn hơn 30% diện tích nhân điều thì tính
50% nhân thu hồi.
- Nhân điều có một đốm vàng, một đốm nám, một chấm đen (nhưng không quá 3mm) thì được
tính 50% định mức thu hồi.
- Nhân điều bị non, teo bề mặt nhân thì được tính là 50% định mức thu hồi.
d. Các...
1
HỢP ĐỒNG MẪU
(Hợp đng thỏa thuận mua bán hạt điều t nhập khẩu)
S:…………………..
Ngày:……………….
I. Bên Bán :……………………………………………………..
……………………………………………………..
II. Bên Mua : …………………………………………………….
……………………………………………………..
Sau khi hai bên bàn bạc và thống nhất mua bán điều nguyên liệu nhập khẩu theo các điều kiện và
điều khoản sau (Bên mua đồng ý mua và bên bán đồng ý bán):
III. Loi hàng:
Hạt điều thô (hạt điều còn nguyên v) ngun gốc ………., mùa vụ 2013.
IV. Slượng: ………………… tấn(+/- 5%)
V. Giá cả:
- Thng nhất mua và bán theo giá CIF, cảng đến TP. HCM, Việt Nam.
- Đơn giá: …………….USD/ tấn (trọng lượng tịnh)
- Trị giá hợp đồng: ……………………………….
VI. Qui cách đóng gói:
- Đóng trong bao đay, trọng lượng tịnh khoảng 80 kg/bao
- Trọng lượng của bao đay là 1 kg/cái
VII. Bảo hiểm: người bán chịu
VIII. Chất lượng và kiểm tra cht lượng:
- Chất lượng được kiểm định bi cơ quan giám định ………………..
- Địa điểm kiểm tra chất lượng: theo yêu cầu ca người mua
- Địa điểm cân hàng: ti kho ngưi mua (đối với các ng ty đủ điều kin) hoặc tại cảng TP.
HCM.
1. Tiêu chuẩn chất lượng:
- Định mức thu hồi: ti thiểu ………lbs/bao/80kg.
- Tng số hạt: ……….. hạt/kg.
- Hạt không hoàn toàn: ti đa không quá …..%.
- Độ ẩm: ti đa 10%.
- Tạp chất: ti đa 0.5%.
- Nguyên liệu bmốc đen bmặt v không được tính và người mua không phải trả cho người
bán.
2. Phương pháp lấy mẫu và kiểm định:
a. Phương pháp lấy mẫu:
- Ly mu ngay sau khi mở cửa container.
- Bao bì chứa đựng phải là bao PE đậm màu (màu đen hoặc xanh đậm).
- Sau khi cho hàng mẫu vào bao chứa đựng phải kẹp chì ngay các đầu bao chứa đựng.
- Nơi cất mẫu: để ở nơi có nhiệt đ thoáng mát không quá 26
o
C
b. Phương pháp kiểm định chất lượng điều thô:
B
ẢN DỊCH
Mẫu hợp đồng nk hạt điều thô 2013 - Trang 2
Mẫu hợp đồng nk hạt điều thô 2013 - Người đăng: doannhung0212
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu hợp đồng nk hạt điều thô 2013 9 10 364