Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 501 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------***-------

HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ Ở
(Số ……./HĐ)
- Căn cứ Luật Dân sự số ………… ngày ………… của QH nước CHXHCNVN;
Hôm nay, ngày.........................tháng.......... năm...................
Tại địa điểm:..........................................................................
Các bên trong hợp đồng gồm:
Bên A: Bên chủ nhà
Đại diện bởi ông (bà):.......................................................................................................................
Ngày sinh: ........................................................................................................................................
Địa chỉ thường trú:...........................................................................................................................
CMND số :........................ do CA...................................cấp ngày...................................................
Bên B: Bên nhận khoán
Đại diện cho nhóm thợ là ông (bà):..................................................................................................
Ngày sinh: ........................................................................................................................................
Địa chỉ thường trú:...........................................................................................................................
CMND số :........................ do CA...................................cấp ngày...................................................
Hai bên thỏa thuận xác lập Hợp đồng sửa chữa nhà ở với nội dung và các điều khoản sau:
Điều 1: Nội dung công việc đặt khoán
.......... Bên A khoán cho bên B những phần việc sửa chữa căn nhà số............................ đường............
.......... phường (xã)............................................. quận (huyện)........................................ với yêu cầu cụ thể
sau:
1. Nền móng phải đảm bảo (theo bản vẽ bổ sung hoặc mô tả chi tiết)
- ........................................................................................................................................................
2. Về khối xây yêu cầu
- .......................................................................................................................................................
3. Về vách nhà phải đảm bảo:
- Tô bằng vữa (xi măng, cát mịn) mác.............................................................................................
- Phía bên trong nhà...
1
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
-------***-------
HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ
(Số ……./HĐ)
- Căn cứ Luật Dân sự số ………… ngày ………… của QH nước CHXHCNVN;
Hôm nay, ngày.........................tháng.......... năm...................
Tại địa điểm:..........................................................................
Các bên trong hợp đồng gồm:
Bên A: Bên chủ nhà
Đại diện bởi ông (bà):.......................................................................................................................
Ngày sinh: ........................................................................................................................................
Địa chỉ thường trú:...........................................................................................................................
CMND số :........................do CA...................................cấp ngày...................................................
Bên B: Bên nhận khoán
Đại diện cho nhóm thợ ông (bà):..................................................................................................
Ngày sinh: ........................................................................................................................................
Địa chỉ thường trú:...........................................................................................................................
CMND số :........................do CA...................................cấp ngày...................................................
Hai bên thỏa thuận xác lập Hợp đồng sửa chữa nhà với nội dung các điều khoản sau:
Điều 1: Nội dung công việc đặt khoán
..........Bên A khoán cho bên B những phần việc sửa chữa căn nhà số............................ đường............
..........phường (xã)............................................. quận (huyện)........................................ với yêu cầu cụ th
sau:
1. Nền móng phải đảm bảo (theo bản vẽ bổ sung hoặc tả chi tiết)
- ........................................................................................................................................................
2. Về khối xây yêu cầu
- .......................................................................................................................................................
3. Về vách nhà phải đảm bảo:
- bằng vữa (xi măng, cát mịn) mác.............................................................................................
- Phía bên trong nhà sơn lót một lớp sơn nước hiệu.........................................................................
- Phía ngoài phải bảo đảm một lớp hồ dầu.
- ........................................................................................................................................................
Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở - Trang 2
Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở 9 10 645