Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 351 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO BÃI
(Số: ……………./HĐTNXVKB)
Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……, tại.................................................................Chúng tôi gồm có:
BÊN CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG, KHO BÃI (BÊN A):
Địa chỉ:..........................................................................................................................................................
Điện thoại:.....................................................................Fax:........................................................................
E-mail:...........................................................................................................................................................
Giấy phép số:.................................................................................................................................................
Mã số thuế:....................................................................................................................................................
Tài khoản số:.................................................................................................................................................
Do ông (bà):....................................................Năm sinh:.............................................................................
Chức vụ: ................................................................................................................................. làm đại diện.
Là chủ sở hữu của nhà xưởng, kho bãi cho thuê:..........................................................................................
BÊN THUÊ NHÀ XƯỞNG, KHO BÃI (BÊN B):
Địa chỉ:..........................................................................................................................................................
Điện thoại:.....................................................................Fax:........................................................................
E-mail:...........................................................................................................................................................
Giấy phép số:.................................................................................................................................................
Mã số thuế:....................................................................................................................................................
Tài khoản số:...............................
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG KHO BÃI
(Số: ……………./HĐTNXVKB)
Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……, tại.................................................................Chúng tôi gồm có:
BÊN CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG, KHO BÃI (BÊN A):
Địa chỉ:..........................................................................................................................................................
Điện thoại:.....................................................................Fax:........................................................................
E-mail:...........................................................................................................................................................
Giấy phép số:.................................................................................................................................................
số thuế:....................................................................................................................................................
Tài khoản số:.................................................................................................................................................
Do ông (bà):....................................................Năm sinh:.............................................................................
Chức vụ: ................................................................................................................................. làm đại diện.
chủ sở hữu của nhà xưởng, kho bãi cho thuê:..........................................................................................
BÊN THUÊ NHÀ XƯỞNG, KHO BÃI (BÊN B):
Địa chỉ:..........................................................................................................................................................
Điện thoại:.....................................................................Fax:........................................................................
E-mail:...........................................................................................................................................................
Giấy phép số:.................................................................................................................................................
số thuế:....................................................................................................................................................
Tài khoản số:.................................................................................................................................................
Do ông (bà):....................................................Năm sinh:.............................................................................
Chức vụ: ................................................................................................................................. làm đại diện.
Hai bên cùng thỏa thuận hợp đồng với những nội dung sau:
ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
1.1. Bên A đồng ý cho thuê bên B đồng ý thuê phần diện tích nhà xưởng kho bãi nằm trên diện tích
đất ..... m2 thuộc quyền sở hữu của bên A tại ..............................................................................................
1.2. Mục đích thuê:........................................................................................................................................
ĐIỀU 2: THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG
2.1. Thời hạn thuê nhà xưởng ....... năm được tính t ngày ..... tháng .... năm .... đến ngày ..... tháng .....
Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi - Trang 2
Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi 9 10 619