Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng thuê nhà

Được đăng lên bởi Hứa Loan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1022 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ
-

Căn cứ Bộ Luật Dân sự và Luật Thương mại của nước CHXHCN Việt Nam, được Quốc
Hội thông qua tại kỳ họp Quốc Hội lần thứ 7 khóa XI và có hiệu lực từ ngày
01/01/2006.
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng thực tế của hai bên.
Hôm nay, ngày 16 tháng 10 năm 2010. Chúng tôi gồm có:
BÊN A: (BÊN CHO THUÊ)
Chủ nhà

: Ông Nguyễn Công Quyền
Bà Võ Thị Nết
Theo giấy chứng nhận số: 2709/2007/UB-GCN Do Ủy Ban Nhân Dân Quận Tân Phú cấp.
Do
:Nguyễn Kim Luận (là người được ủy quyền) làm đại diện
Năm sinh
:05/07/1966
Số CMND
:026153959 cấp ngày 05/05/2008 Tại CA Tp. HCM
Hộ khẩu thường trú :16/93/15 Nguyễn Thiện Thuật, P.5, Q. 1, Tp. HCM
Điện thoại
:
BÊN B: (BÊN THUÊ)
CÔNG TY TNHH SX TM HƯNG THỊNH
Do ông
: HỒ VĂN NAM
Chức vụ: Giám đốc- làm đại diện
Năm sinh
: 06/05/1970
Số CMND
: 023791847 Cấp ngày 15/7/2004 Tại CA Tp. HCM
Hộ khẩu thường trú : 256/8Lạc Long Quân, P.10, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Điện thoại
: 0908819618
Sau khi hai bên cùng bàn bạc và thỏa thuận ký kết Hợp đồng về việc Bên A cho Bên B
thuê toàn bộ căn nhà số 76 đường Hiền Vương, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.
HCM (Số cũ: 75/16 đường 15, P.18, Q. Tân Bình) với những điều khoản thỏa thuận như
sau:
ĐIỀU I:

ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

1. Đối tượng của hợp đồng này là toàn bộ căn nhà số 76 Gia Định, P. 9, Q. 8, Tp. HCM với
tình trạng như sau:
- Tổng diện tích: 154.90 m2
- Kết cấu nhà: Tường gạch, nền lát gạch bông và xi măng, mái lợp tôn
- Số tầng: Trệt (cấp 4)
- Vật dụng kèm theo: 02 moteur
2. Mục đích thuê: Mở công ty
ĐIỀU 2: GIÁ THUÊ NHÀ VÀ ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN
1. Giá thuê nhà: 12.000.000đ/ tháng ( 2 năm đầu từ 01/11/2010 đến 01/11/2012). Hai năm
kế tiếp (01/12/2012 đến 01/11/2014) giá thuê là 15.000.000đ/tháng.
2. Bên B trả tiền thuê nhà cho Bên A bằng đồng Việt Nam theo định kỳ hàng tháng, từ
ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng.

3. Sau khi giao nhận nhà Bên B đặt cọc cho Bên A số tiền là 60.000.000 (sáu mươi triệu
đồng).
4. Trong thời gian thực hiện hợp đồng nếu Bên B vi phạm hợp đồng thì sẽ mất số tiền cọc
trên và trả lại nhà với tình trạng nhà phải còn nguyên vẹn như lúc ban đầu. Nếu Bên A
vi phạm hợp đồng thì Bên A ngoài việc phải trả lại số tiền đã nhận cọc còn phải bồi
thường đúng bằng số tiền đã nhận cọc như trên. Số tiền này Bên A sẽ hoàn trả lại cho
Bên B sau khi hợp đồng được thanh lý xong. Việc giao và nhận số tiền trên do hai bên
tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước Pháp luật.
ĐIỀU 3: THỜI HẠN THUÊ
Kể từ ngày 01/11/2010 đến ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ
- Căn cứ Bộ Luật Dân sự và Luật Thương mại của nước CHXHCN Việt Nam, được Quốc
Hội thông qua tại kỳ họp Quốc Hội lần thứ 7 khóa XI hiệu lực từ ngày
01/01/2006.
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng thực tế của hai bên.
Hôm nay, ngày 16 tháng 10 năm 2010. Chúng tôi gồm có:
BÊN A: (BÊN CHO THUÊ)
Chủ nhà : Ông Nguyễn Công Quyền
Bà Võ Thị Nết
Theo giấy chứng nhận số: 2709/2007/UB-GCN Do Ủy Ban Nhân Dân Quận Tân Phú cấp.
Do :Nguyễn Kim Luận (là người được ủy quyền) làm đại diện
Năm sinh :05/07/1966
Số CMND :026153959 cấp ngày 05/05/2008 Tại CA Tp. HCM
Hộ khẩu thường trú :16/93/15 Nguyễn Thiện Thuật, P.5, Q. 1, Tp. HCM
Điện thoại :
BÊN B: (BÊN THUÊ)
CÔNG TY TNHH SX TM HƯNG THỊNH
Do ông : HỒ VĂN NAM Chức vụ: Giám đốc- làm đại diện
Năm sinh : 06/05/1970
Số CMND : 023791847 Cấp ngày 15/7/2004 Tại CA Tp. HCM
Hộ khẩu thường trú : 256/8Lạc Long Quân, P.10, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Điện thoại : 0908819618
Sau khi hai bên cùng bàn bạc thỏa thuận ký kết Hợp đồng về việc Bên A cho Bên B
thuê toàn bộ căn nhà số 76 đường Hiền Vương, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.
HCM (Số cũ: 75/16 đường 15, P.18, Q. Tân Bình) với những điều khoản thỏa thuận như
sau:
ĐIỀU I: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG
1. Đối tượng của hợp đồng này là toàn bộ căn nhà số 76 Gia Định, P. 9, Q. 8, Tp. HCM với
tình trạng như sau:
- Tổng diện tích: 154.90 m
2
- Kết cấu nhà: Tường gạch, nền lát gạch bông và xi măng, mái lợp tôn
- Số tầng: Trệt (cấp 4)
- Vật dụng kèm theo: 02 moteur
2. Mục đích thuê: Mở công ty
ĐIỀU 2: GIÁ THUÊ NHÀ VÀ ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN
1. Giá thuê nhà: 12.000.000đ/ tháng ( 2 năm đầu từ 01/11/2010 đến 01/11/2012). Hai năm
kế tiếp (01/12/2012 đến 01/11/2014) giá thuê là 15.000.000đ/tháng.
2. Bên B tr tiền thuê nhà cho Bên A bằng đồng Việt Nam theo định k ng tháng, từ
ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng.
Mẫu hợp đồng thuê nhà - Trang 2
Mẫu hợp đồng thuê nhà - Người đăng: Hứa Loan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu hợp đồng thuê nhà 9 10 134