Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng thuê xe

Được đăng lên bởi hoant0985233232
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 371 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
----------oOo----------

HỢP ĐỒNG THUÊ XE
Số: …… – ……./HĐTX
- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã
Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005;
- Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa
Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005;
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung ứng của các bên dưới đây.
Hôm nay, ngày 25 tháng 06 năm 2015, chúng tôi gồm:
BÊN A: CÔNG TY TNHH đầu tư và phát triển LCT Việt Nam. (Bên thuê)
- Địa chỉ: Xuân Vinh – Trung Thành – Phổ Yên – Thái Nguyên.
- Đại diện: Bà Nguyễn Thị Hồng.
Chức vụ: Giám đốc
- Mã số thuế: 4601004038
BÊN B: Anh - Phạm Văn Bình (Bên cho thuê)
- Địa chỉ: Tổ 78/ K5 – Phường Bạch Đằng – TP Hạ Long
Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thuê xe với các
điều khỏan như sau:
ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
Bên A đồng ý thuê của bên B một xe ô tô khách 16 chỗ ngồi, bao gồm cả lái xe
trong thời gian cho thuê:
+ Xe: TOYOTA.
+ Màu sơn: xanh.
+ Biển số: 14L – 6498
+ Số máy: 2232332
+ Số khung: 14 – 90005 389
+ Lái xe: Lê Quốc Huy, sinh năm 04/08/1981, giấy phép lái xe số
L0190092190977 cấp ngày 18/09/2009.
ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:
- Giá thuê xe là: 20.000.000 đ / tháng
- Bên A sẽ thanh toán cho Bên B theo định kỳ mỗi tháng một lần vào ngày 25 hàng
tháng.
ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN
3.1. Trách nhiệm của bên B:
- Giao xe và toàn bộ giấy tờ liên quan đến xe ngay sau khi Hợp đồng có hiệu lực
và Bên A đã thanh toán tiền thuê xe 01 tháng đầu tiên. Giấy tờ liên quan đến xe
gồm: Giấy đăng ký xe, giấy kiểm định, giấy bảo hiểm xe.
- Bà Nguyễn Thị Hồng chịu sự điều động của bên A trong suốt thời gian bên B
cho thuê xe. Thời gian làm việc của lái xe là từ thứ hai đến thứ sáu, từ 6h30 đến
18h30 , thời gian làm thêm ngoài giờ (nếu có) do A và Lái xe trực tiếp thỏa thuận.
- Trả lương cho lái xe.
- Chịu trách nhiệm pháp lý về nguồn gốc và quyền sở hữu của xe.
- Mua bảo hiểm xe và đăng kiểm xe cho các lần kế tiếp trong thời hạn hiệu lực của
Hợp đồng.
- Bảo dưỡng xe theo định kỳ, chi trả phí bảo dưỡng.

- Xuất hóa đơn thuê xe: 1 tháng/lần.
3.2. Trách nhiệm, quyền hạn của bên A
- Thanh toán tiền thuê xe cho Bên B đúng hạn.
- Thanh toán các khoản phí cho lái xe khi có yêu cầu huy động làm thêm ngoài giờ.
- Khi có yêu cầu làm thêm vào cuối tuần hay ngày lễ tết thông báo cho lái xe biết
trước ít nhất 12 giờ.
- Bên A được...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
----------oOo----------
HỢP ĐỒNG THUÊ XE
Số: …… – ……./HĐTX
- Căn cứ BLuật Dân sự số 33/2005/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã
Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005;
- Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa
Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005;
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung ứng của các bên dưới đây.
Hôm nay, ngày 25 tháng 06 năm 2015, chúng tôi gồm:
BÊN A: CÔNG TY TNHH đầu tư và phát triển LCT Việt Nam. (Bên thuê)
- Địa chỉ: Xuân Vinh – Trung Thành – Phổ Yên – Thái Nguyên.
- Đại diện: Bà Nguyễn Thị Hồng. Chức vụ: Giám đốc
- Mã số thuế: 4601004038
BÊN B: Anh - Phạm Văn Bình (Bên cho thuê)
- Địa chỉ: Tổ 78/ K5 – Phường Bạch Đằng – TP Hạ Long
Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên thống nhất kết Hợp đồng thuê xe với các
điều khỏan như sau:
ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
Bên A đồng ý thuê của bên B một xe ô khách 16 chỗ ngồi, bao gồm cả lái xe
trong thời gian cho thuê:
+ Xe: TOYOTA.
+ Màu sơn: xanh.
+ Biển số: 14L – 6498
+ Số máy: 2232332
+ Số khung: 14 – 90005 389
+ Lái xe: Quốc Huy, sinh m 04/08/1981, giấy phép lái xe số
L0190092190977 cấp ngày 18/09/2009.
ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:
- Giá thuê xe là: 20.000.000
đ
/ tháng
- Bên A sẽ thanh toán cho Bên B theo định kỳ mỗi tháng một lần vào ngày 25 hàng
tháng.
ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN
3.1. Trách nhiệm của bên B:
- Giao xe toàn bộ giấy tờ liên quan đến xe ngay sau khi Hợp đồng hiệu lực
Bên A đã thanh toán tiền thuê xe 01 tháng đầu tiên. Giấy tờ liên quan đến xe
gồm: Giấy đăng ký xe, giấy kiểm định, giấy bảo hiểm xe.
- Bà Nguyễn Thị Hồng chịu sự điều động của bên A trong suốt thời gian bên B
cho thuê xe. Thời gian làm việc của lái xe từ thứ hai đến thứ sáu, từ 6h30 đến
18h30 , thời gian làm thêm ngoài giờ (nếu có) do A và Lái xe trực tiếp thỏa thuận.
- Trả lương cho lái xe.
- Chịu trách nhiệm pháp lý về nguồn gốc và quyền sở hữu của xe.
- Mua bảo hiểm xe và đăng kiểm xe cho các lần kế tiếp trong thời hạn hiệu lực của
Hợp đồng.
- Bảo dưỡng xe theo định kỳ, chi trả phí bảo dưỡng.
Mẫu hợp đồng thuê xe - Trang 2
Mẫu hợp đồng thuê xe - Người đăng: hoant0985233232
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu hợp đồng thuê xe 9 10 143