Ktl-icon-tai-lieu

MẪU HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU

Được đăng lên bởi Jennifer Tran
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 411 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Trang 122: HỢP

ĐỒNG MUA BÁN GẠO

Số:..........001.........
Ngày:..17/04/2014…
Hợp đồng này xác nhận việc mua và bán mặt hàng gạo (đã xát gốc tại VN)
GIỮA:...........ABC company......................................................................................................
Địa chỉ:............................................................................................................................................
Điện thoại:......................................Tel: .......................................................................................
Fax:.................................................................................................................................................
Được đại diện bởi Ông:..................................................................................................................
Dưới đây được gọi là “Bên mua”
VÀ:............................XYZ company..........................................................................................
Địa chỉ:............................................................................................................................................
Điện thoại:........................................Telex:.....................................................................................
Fax:.................................................................................................................................................
Được đại diện bởi Ông:..................................................................................................................
Dưới đây được gọi là “Bên bán”.
Hai phía công ty đồng ý rằng bên mua sẽ mua và bên bán sẽ bán hàng hóa với điều kiện thỏa thuận
sau đây:
1.TÊN HÀNG:
Loại gạo trắng hạt dài Việt Nam, trong đó 5% gạo tấm, thu hoạch năm 2004. (phân Urea, hàm lượng Nitơ,
xuất xứ tại Vn)
2. QUY CÁCH PHẨM CHẤT HÀNG HÓA:





Độ ẩm: tối đa 14.5%
(moisture)
Hạt gạo trắng: tối đa 3% (chalky kernels)
Hạt vàng: tối đa 0.5%
(yellow kernels)
Hạt bị hư: tối đa 0.5%
(damaged kernel)

2


Chất ngoại lai (tạp chất): tối đa 0.1%

(foreign matter)

3.SỐ LƯỢNG :
10000 tấn +/-1%(theo ý bên bán)
4. GIÁ CẢ:
Đơn giá: 210 đôla Mỹ/ 1 tấn. FOB cảng Sài Gòn, Incoterm 2000
Tổng số tiền: 2.100.000 +/- 1%
Bằng chữ: hai triệu một trăm ngàn đôla Mỹ
5. ĐÓNG GÓI:
Đóng gói theo một loạibao polyprolien có trọng lượng thực là 50kgs và trọng lượng bì là 150g mỗi bao,
được may đường may đôi bằng máy tại miệng bao, chắc chắn và phù hợ...
1
Trang 122: HỢP ĐỒNG MUA BÁN GẠO
Số:..........001.........
Ngày:..17/04/2014…
Hợp đồng này xác nhận việc mua và bán mặt hàng gạo (đã xát gốc tại VN)
GIỮA:...........ABC company......................................................................................................
Địa chỉ:............................................................................................................................................
Điện thoại:......................................Tel: .......................................................................................
Fax:.................................................................................................................................................
Được đại diện bởi Ông:..................................................................................................................
Dưới đây được gọi là “Bên mua”
VÀ:............................XYZ company..........................................................................................
Địa chỉ:............................................................................................................................................
Điện thoại:........................................Telex:.....................................................................................
Fax:.................................................................................................................................................
Được đại diện bởi Ông:..................................................................................................................
Dưới đây được gọi là “Bên bán”.
Hai phía công ty đồng ý rằng bên mua sẽ mua và bên bán sẽ bán hàng hóa với điều kiện thỏa thuận
sau đây:
1.TÊN HÀNG:
Loại gạo trắng hạt dài Việt Nam, trong đó 5% gạo tấm, thu hoạch năm 2004. (phân Urea, hàm lượng Nitơ,
xuất xứ tại Vn)
2. QUY CÁCH PHẨM CHẤT HÀNG HÓA:
Độ ẩm: tối đa 14.5% (moisture)
Hạt gạo trắng: tối đa 3% (chalky kernels)
Hạt vàng: tối đa 0.5% (yellow kernels)
Hạt bị hư: tối đa 0.5% (damaged kernel)
MẪU HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MẪU HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU - Người đăng: Jennifer Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
MẪU HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU 9 10 352