Ktl-icon-tai-lieu

mẫu kế hoạch

Được đăng lên bởi Xuan Nguyen
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 527 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT TÂN PHONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ: Ngoại Ngữ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2014
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2014 – 2015
- Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2014 – 2015 của Sở Giáo
dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 của trường THPT
- Tổ Ngoại Ngữ xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2014 – 2015 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Bối cảnh năm học: Nhằm chuẩn bị tốt cho năm học mới và chuẩn bị cho các em khối 12 thi tốt kì
thi tốt nghiệp THPT quốc gia, tổ Ngoại Ngữ lên kế hoạch cho năm học mới. Hơn thế nữa, kế hoạch này
nhằm chuẩn bị cho chương trình thi theo dạng mới mà Bộ giáo dục sắp ban hành.
2. Thuận lợi: Được sự quan tâm của Sở giáo dục và Ban giám hiệu nhà trường. Thầy cô trong tổ rất
nhiệt tình, có trình độ chuyên môn.
3. Khó khăn: học sinh đầu vào thấp, mất căn bản trầm trọng. Gia đình của nhiều em thuộc dạng quá
khó khăn. Cho nên các em thiếu sự quan tâm từ gia đình.
II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC
1. Mục tiêu 1: Dạy cho các em khối 10 và khối 11 lấy lại căn bản nhằm giúp các em có hứng thú
trong học tập bộ môn Anh văn. Đối với khối 12, GV dạy theo chương trình trọng tâm mà Bộ GD qui định
nhằm giúp các em có sự tự tin cho kì thi sắp tới.
2. Mục tiêu 2: Sàng lọc ra các học sinh yếu kém để bồi dưỡng( cả 3 khối).
3. Mục tiêu 3: Soạn ngân hàng đề thi cho HS làm theo dạng đề mới nhất cho kì thi quốc gia
4. Mục tiêu 4: Chọn ra HS khá giỏi để bồi dưỡng.
5. Mục tiêu 5: Thành lập câu lạc bộ nói tiếng Anh có mời người nước ngoài về.
6. Mục tiêu 6: Tổ chức tốt các chương trình ngoại khóa.
7. Mục tiêu 7: Tăng cường giao lưu với các trường trong cụm.
III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Nhiệm vụ 1.
- Các chỉ tiêu
- Các biện pháp
2. Nhiệm vụ 2.
- Các chỉ tiêu
- Các biện pháp
…………………………
n. Nhiệm vụ n.
- Các chỉ tiêu
- Các biện pháp
IV. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
Thời gian Nội dung
công việc
Chỉ tiêu/kết
quả
Người phụ
trách
Nguồn lực Ghi chú
(điều chỉnh)
Từ … đến …
Từ … đến …
Từ … đến …
V. NHỮNG ĐỀ XUẤT
1. …………………….
2………………………
mẫu kế hoạch - Trang 2
mẫu kế hoạch - Người đăng: Xuan Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
mẫu kế hoạch 9 10 70