Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu nguyện vọng thực tập - Ngân hàng TMCP Á Châu

Được đăng lên bởi Moom' Hg
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 7629 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Ngày nhận hồ sơ (ACB ghi):

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
ASIA COMMERCIAL BANK (ACB)
442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM
acbhr@acb.com.vn

Ảnh 3x4

MẪU NGUYỆN VỌNG THỰC TẬP
THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên:
Số CMND:
Nơi cầp:

Giới tính:
 Nam
 Nữ
ĐT nhà riêng:

Địa chỉ liên lạc:

Chiều cao:
Cân nặng:

ĐT di động:

Ngày cấp:

Ngày sinh:
Nơi sinh:

Email:

NGUYỆN VỌNG THỰC TẬP
Đề tài thực tập dự kiến:

Lĩnh vực muốn thực tập:
 Giao dịch viên (Teller)

 Dịch vụ khách hàng (CSR)

 Tư vấn tài chính cá nhân (PFC)

 Quan hệ khách hàng (RA)

 Phân tích tín dụng (CA)

 Khác (Vui lòng ghi rõ):

Thời gian thực tập: Từ ngày ………tháng……….năm………

đến ngày………tháng…..……năm…….…

Địa điểm thực tập(Vui lòng tham khảo mạng lưới các chi nhánh của ACB tại Website:www.acb.com.vn)
Nếu bạn mong muốn thực tập ở Thành phố Hồ Chí Minh, vui lòng ghi rõ tên Quận
1.

2.

3.

Nếu bạn mong muốn thực tập ở các tỉnh ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, vui lòng ghi rõ tên Tỉnh
1.

2.

Bạn có mong muốn trở thành nhân viên của ACB sau thời gian thực tập?

3.
 Có

 Không

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
Trường:
Chuyên ngành:
Điểm Trung bình các năm học chuyên ngành:
Chứng chỉ Ngoại ngữ:
Tên chứng chỉ:

Thời gian cấp bằng

Nơi cấp bằng

Tên chứng chỉ:

Thời gian cấp bằng

Nơi cấp bằng

Chứng chỉ Tin học
Trang 1/2

Tên chứng chỉ:

Thời gian cấp bằng

Nơi cấp bằng

Tên chứng chỉ:

Thời gian cấp bằng

Nơi cấp bằng

Tên chứng chỉ:

Thời gian cấp bằng

Nơi cấp bằng

Tên chứng chỉ:

Thời gian cấp bằng

Nơi cấp bằng

Chứng chỉ khác

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
Nội dung

Đơn vị tổ chức

Vai trò của bạn

Thành tích đạt được

1.

2.

3.

Tôi cam đoan những thông tin trên là đầy đủ, đúng sự thật và chịu trách nhiệm về các thông tin trên.
Ứng viên (ký và ghi rõ họ tên)________________________________________________Ngày___________________

NHẬN XÉT CỦA PHÒNG TUYỂN DỤNG ACB:
Chức danh phân công thực tập

Đơn vị phân công thực tập

Ghi chú

………………………………………
………………………………………
………………………………………

………………………………
………………………………
………………………………

……………………………………
……………………………………
……………………………………

Lưu ý: Anh/Chị vui lòng cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ (đặc biệt là thông tin về số điện thoại, email , số chứng minh nhân dân, trường, chuyên
ngành, điểm trung bình các năm học chuyên ngành).
Xin cám ơn Anh/Chị đã dành thời gian hoàn thành mẫu này, đây là một bước quan trọng trong quy trình tuyển dụng Các thông tin cung cấp dưới đây sẽ được bảo
mật và chỉ sử dụng cho mục đích tuyển dụng nhân sự tại Ngân hàng Á Châu và các công ty trực thuộc N...
Ngày nhận hồ sơ (ACB ghi):
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
ASIA COMMERCIAL BANK (ACB)
442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM
acbhr@acb.com.vn
MẪU NGUYỆN VỌNG THỰC TẬP
THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: Giới tính:
Nam Nữ
Ngày sinh:
Nơi sinh:
Số CMND: Ngày cấp:
Nơi cầp:
ĐT nhà riêng: Chiều cao:
Cân nặng:
Địa chỉ liên lạc: ĐT di động: Email:
NGUYỆN VỌNG THỰC TẬP
Đề tài thực tập dự kiến:
Lĩnh vực muốn thực tập:
Giao dịch viên (Teller) Dịch vụ khách hàng (CSR)
Tư vấn tài chính cá nhân (PFC) Quan hệ khách hàng (RA)
Phân tích tín dụng (CA) Khác (Vui lòng ghi rõ):
Thời gian thực tập: Từ ngày ………tháng……….năm……… đến ngày………tháng…..……năm…….…
Địa điểm thực tập(Vui lòng tham khảo mạng lưới các chi nhánh của ACB tại Website:www.acb.com.vn)
Nếu bạn mong muốn thực tập ở Thành phố Hồ Chí Minh, vui lòng ghi rõ tên Quận
1. 2. 3.
Nếu bạn mong muốn thực tập ở các tỉnh ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, vui lòng ghi rõ tên Tỉnh
1. 2. 3.
Bạn có mong muốn trở thành nhân viên của ACB sau thời gian thực tập?
Không
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
Trường:
Chuyên ngành:
Điểm Trung bình các năm học chuyên ngành:
Chứng chỉ Ngoại ngữ:
Tên chứng chỉ: Thời gian cấp bằng Nơi cấp bằng
Tên chứng chỉ: Thời gian cấp bằng Nơi cấp bằng
Chứng chỉ Tin học
Trang 1/2
Ảnh 3x4
Mẫu nguyện vọng thực tập - Ngân hàng TMCP Á Châu - Trang 2
Mẫu nguyện vọng thực tập - Ngân hàng TMCP Á Châu - Người đăng: Moom' Hg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu nguyện vọng thực tập - Ngân hàng TMCP Á Châu 9 10 229