Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu nhật ký bán hàng Tiếng anh

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 300 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sales Journal
Tháng: .........................................................................
General Ledger Number: ...............................................

Ngày Invoice #

Chi tiết

Tài
Amount
khoản
Receivabl Amount
bên nợ Tài khoản
e
Debited

Số tiền
Tài
khoản

Sales
Tax

Khác

...
Sales Journal
Tháng: .........................................................................
General Ledger Number: ...............................................
Ngày Invoice # Chi tiết
Tài
khoản
bên nợ Tài khoản
Amount
Receivabl
e
Amount
Debited
Tài
khoản
Số tiền
Sales
Tax Khác
Mẫu nhật ký bán hàng Tiếng anh - Trang 2
Mẫu nhật ký bán hàng Tiếng anh - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu nhật ký bán hàng Tiếng anh 9 10 348